banner-image

Poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa zemljišta u Novom Sadu

Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zamljišta  u državnoj svojini na teritoriji Grada za 2024. godinu.

Javni poziv odnosi se na vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika, višegodišnjih zasada, kao i vlasnike domaći životinja, koji su vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje životinja na teritoriji lokalne samouprave na kojoj se ostvaruje pravo prečeg zakupa.

Oni treba da dostave dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada do 31. oktobra 2023.godine.