banner-image

Zaštitite kukuruz i papriku od kukuruznog plamenca i sovica

Trenutno se u usevima kukuruza šećerca, semenskog i merkantilnog kukuruza i u usevima paprika registruje i do 15 % biljaka sa novopoloženim jajnim leglima kukuruznog plamenca i do 50 % biljaka sa novopoloženim jajima kukuruzne sovice i sovice gama u odnosu na prošlu nedelju.

Nalazimo se u kritičnom periodu za zaštitu kukuruza i paprike od ovih štetočina.

Sa ciljem sprečavanja ubušivanja larvi kukuruznog plamenca i sovica u klip odnosno plod paprike, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

U usevima kukuruza:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA KARENCA
Coragen 20 SC, Inecor 20 SC hlorantraniliprol 0,1-0,15 l/ha 14 dana
Ampligo 150 ZC hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin 0,2-0,3 l/ha 7 dana
Radiant 120 SC spinetoram 0,4 l/ha 14 dana
Avaunt 15 EC indoksakarb 0,25 l/ha 14 dana

 

U usevima parike:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA KARENCA
Coragen 20 SC, Inecor 20 SC hlorantraniliprol 0,14-0,2 l/ha 3 dana
Zakon hlorantraniliprol 200 ml/ha 1 dan
Avaunt, Top gun indoksakarb 0,25 l/ha 7 dana
Exalt spinetoram 2-2,4 l/ha 7 dana

U usevima kukuruza šećerca i paprike u kojima se uskoro očekuje berba obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.