banner-image

Povoljniji uslovi za kreditiranje privrednika i poljoprivrednika u Zrenjaninu

Gradonačelnik Simo Salapura, zajedno sa pomoćnicom Cicom Vučković, održao je s sastanak sa direktorom Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine, Đorđem Rakovićem i njegovom saradnicom, pomoćnicom direktora Snežanom Brusin.

Raković je istakao da su dogovoreni zajednički ciljevi i zajednička saradnja koja će u narednom periodu doprineti tome da će preduzetnici sa teritorije Zrenjanina imati niz poslovnih benefita po pitanju izdavanja garancija za kreditiranje investicija u privredi i poljoprivredi.

– Saradnja je između Fonda i Grada Zrenjanina postojala je i ranije, ali ovo, o čemu sada dogovaramo, jeste drastično proširivanje te saradnje, a to će se u najskorijem periodu i videti – kazao je još Raković.

Inače, Garancijski fond AP Vojvodine osnovan je sa zadatkom da olakša pristup finansijskom tržištu i obezbedi povoljnije uslove kreditiranja od onih koje nude banke, a taj zadatak Fond realizuje kroz svoju osnovnu delatnost, izdavanje garancija bankama kao sredstvo obezbeđenja urednog vraćanja bankarskih kredita.