banner-image

Pad cena svih roba na berzi, pšenica i dalje najtraženija

U nedelji za nama na robno – berzanskom tržištu primetan je pad cena gotovo svih primarnih poljoprivrednih proizvoda.

Kao i protekle nedelje i ove se najviše trgovalo pšenicom koja zauzima 49% udela u ukupnom obimu trgovanja. Obim ukupnog prometa ove nedelje iznosio je 2.048,00 tona robe, što je za 2,94% manje u odnosu na prethodnu nedelju. Ukupna finansijska vrednost prometa iznosila je 48.781.100,00 dinara, za 22,85% manje nego protekle nedelje.

Kada posmatramo tržište kukuruza, početkom i sredinom nedelje bila je primetna slaba aktivnost učesnika, kako na strani ponude tako i na strani tražnje. Poslednjih dana u nedelji došlo je do povećanja ponude, dok su kupci i dalje bili povučeni, te je tražnja bila slaba i na nižem cenovnom nivou.

U toku nedelje kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 21,00 do 22,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 21,62 din/kg bez PDV-a (23,78 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na prošlu nedelju cenovni pad od 2,81%.

Već četvrtu nedelju za redom pšenica je primarna kultura u trgovanju, zauzimajući ove nedelje udeo u ukupnom obimu prometa od 49%. Tokom cele nedelje ponuda je bila veća od tražnje, koja je bila slabija i na nižem cenovnom nivou. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 21,50 do 22,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 21,79 din/kg bez PDV-a (23,96 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju primetan je negativan cenovni trend od 3,07%. Pšenicom sa primesama do 5% trgovalo se po ceni od 21,50 din/kg bez PDV-a (23,65 din/kg sa PDV-om).

Kada je u pitanju tržište soje, ono je i ove nedelje bilo mirno, uz slabu aktivnost na strani ponude i izostanak tražnje. Do zaključenja berzanskih ugovora za sojino zrno nije došlo. Soja se ove nedelje nudila po ceni od 59,00 do 59,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Tržište uljane repice bilo je dosta mirnije u odnosu na prošlu nedelju, uz slabu aktivnost po pitanju ponude i tražnje.

Uljanom repicom se trgovalo po ceni od 43,37 din/kg bez PDV-a (47,71 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju primetan je cenovni pad od 5,13%.

Kada je u pitanju stočni ječam, trgovalo se samo stočnim ječmom sa hektolitrom manjim od 62kg. Stočni ječam prometovan je u cenovnom rasponu od 17,00 do 17,50 din/kg bez PDV-a. U toku nedelje bila je primetna slaba tražnja koja je bila na nižem cenovnom nivou od ponude.

Suncokretova sačma sa 33% proteina nudila se ove nedelje na cenovnom nivou od 41,00 din/kg bez PDV-a (49,20 din/kg sa PDV-om), ali do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.

Od ostalih roba, trgovalo se mineralnim đubrivom u formulaciji MAP 12×52 u pakovanju 600/1 na paritetu CPT kupac po ceni od 82,64 din/kg bez PDV-a (90,90 din/kg sa PDV-om), a prometovana je i UREA u pakovanju 500/1 po ceni od 55,68 din/kg bez PDV-a (61,25 din/kg sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Nastavljanje isporuka iz luka na Dunavu i u Ukrajini i iz Azovskog mora u Rusiji dovelo je do toga da cena evropske pšenice popušta pod pritiskom zbog nekonkurentnosti izvoza. Sa padom cena pšenice, međunarodna trgovina se ubrzava.

U sektoru uljarica, snažan prodajni pritisak fondova na američku soju zbog povoljnijih vremenskih uslova za useve takođe je uticao na kanadsku kanolu i evropskuuljanu repicu. Francuska pšenica posebno je pokazala primetan nedostatak konkurentnosti u severnoj Africi u poređenju sa crnomorskom pšenicom. Imajući to u vidu, na ovom izuzetno nestabilnom tržištusve se veoma brzo menja.

Egipatski GASC se sada vraća nakon dugog odsustva nakon što je Alžir kupioskoro 800.000 tona pšenice po ceni od 276 dolara po toni CIF, a Tunis je kupio 125.000 tona pšenicepo oko 271,7 dolara po toni CIF. Na tržištu žitarica dominira promenljivost. Skok cena bio je kratkotrajan. Tržište je procenilo rizike i za sada ostaje uvereno da će dovoljne zalihe nastaviti da pritiču iz Crnog mora.

Evropska uljana repica uspeva da „drži glavu iznad vode“, zadržavajući podrškuod 440 €/t na zatvaranju Euroneksta, uprkos padu soje i repice. Iz makro perspektive, sektor roba je  teško pogođen smanjenjem kreditnog rejtinga Sjedinjenih Država na AAA od strane Fitcha. Čak je i nafta osetila pad, pala je ispod 80 dolara po barelu u Njujorku, uprkos napetoj situaciji u snabdevanju.

Slično Evropi, cene pšenice u SAD popuštaju u odsustvu novih tenzija u Crnom moru poslednjih dana. Nakon veoma aktivne prošle nedelje, prodaja soje u SAD nastavljena je u novoj kampanji sa najavomUSDA o 132.000 izuzetnih prodaja u Kini. Oštriji od očekivanog pad rejtinga USDA samo je pružio slabui privremenu podršku cenama u SAD, koje su ostale pod silaznim uticajem od poslednjih nekolikodana.

Tržištem Čikaga i dalje dominiraju aktivnosti fondova. Obnovljena napetost na Dunavu u Ukrajini je brzo splasnula u Čikagu i bila potisnuta u drugi plan. Pritisak na cene su izvršili veoma povoljni vremenski uslovi u kukuruznom pojasu kao i dodatno razočarenje koje je primećeno kod svih robanakon snižavanja kreditnog rejtinga Sjedinjenih Država od strane rejting agencije Fitch. Hladno, vlažno vreme je od posebne koristi za soju, koja ulazi u kritičnu fazu u avgustu i veoma je podložnatoplotnom stresu