banner-image

Beograd objavio novi poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa zemljišta

Grad Beograd raspisao je Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na svojoj teritoriji grada za 2024. godinu.

Ovim Javnim pozivom se stavlja van snage prethodno objavljeni Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda za 2024. godinu, koji je objavljen na internet stranici Grada Beograda 29.06.2023. godine.

Javni poziv odnosi se na fizička i pravna lica: vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine (u daljem tekstu: poljoprivredna infrastruktura).

Takođe i na vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu.

Svi oni treba da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda za 2024. godinu, do 31. oktobra 2023.

Sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu poljoprivredne infrastrukture dužna su da blagovremeno, a najkasnije do 1. septembra 2023. godine, podnesu Zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije. Isto važi i za sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva.

Kompletan  javni poziv može se pogledati na internet stranici Grada Beograda: www.beograd.rs