banner-image

Nenad Vujović na čelu novoformirane Grupacija mladih pčelara

IO SPOS formirao je Grupaciju mladih pčelara SPOS-a, radi unapređenja njihovog organizovanja i nivoa znanja, definisanja ciljeva mladih pčelara i pružanja podrške mladima nakon što se izrade odgovarajuće procedure i sprovedu njima prilagođeni projekti.

Ova Grupacija imaće glavnu ulogu u formiranju i sprovođenju projekata.

Mladi pčelari će se u okviru Grupacije sami organizovati, napraviti kriterijume za članstvo, pravila rada Grupacije i slično.

Za predsednika Grupacije postavljen je poznati napredni mladi pčelar Nenad Vujović iz Prilika kod Ivanjice.

Svi zainteresovani mladi pčelari mogu svoje interesovanje za članstvo u Grupaciji, svoje ideje o načinu organizovanja, kao i specifične potrebe mladih, da pošalju na adresu:

Nenad Vujović

32252 Prilike b.b.

Ivanjica

Mobilni telefon: 064/492-31-31

Mejl: [email protected]