banner-image

Nastavlja se pad cena na berzi, pšenica i dalje najtraženija

U nedelji za nama na robno – berzanskom tržištu nastavio se pad cena svih primarnih poljoprivrednih proizvoda.

Kao i prethodne nedelje, najviše se trgovalo pšenicom koja je činila polovinu ukupnog obima prometa. U toku ove nedelje zabeležili smo porast ukupnog obima prometa u odnosu na prethodnu nedelju od 30,62%, te je on iznosio 2.675,00 tona robe. Finansijska vrednost prometa iznosila je 68.728.000,00 dinara, za 40,89% više nego protekle nedelje.

Na tržištu kukuruza tokom ove nedelje primećena je slabija tražnju u odnosu na ponudu, da bi sredinom nedelje došlo do izjednačavanja aktivnosti kada su u pitanju ponuda i tražnja. Ipak, krajem nedelje ponovo je bila primetna veća aktivnost učesnika na tržištu na strani ponude.

Tokom nedelje kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19,20 do 22,00 din/kg bez PDV-a, uz primetan silazni trend cene krajem nedelje. Ponder cena iznosila je 19,94 din/kg bez PDV-a (21,94 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na proteklu nedelju predstavlja cenovni pad od 7,76%.

Pšenica je ostala primarna kultura u trgovanju već petu nedelju za redom, uzimajući ove sedmice 50% udela u ukupnom obimu prometa. Početkom i krajem nedelje tražnja je bila nešto slabija od ponude, dok je sredinom nedelje više aktivnosti bilo na strani tražnje. Tokom ove nedelje pšenicom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 21,50 din/kg bez PDV-a (23,65 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu.

U odnosu na prethodnu nedelju, beleži se cenovni pad od 1,31%. Pšenicom sa hektolitrom 72kg se takođe trgovalo po ceni od 21,50 din/kg bez PDV-a, dok je pšenica rod 2022. godine sa hektolitrom 78kg i proteinom 13,5% prometovana po ceni od 23,50 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu soje  početkom nedelje beležila se slaba aktivnost kako na strani ponude, tako i na strani tražnje, da bi kasnije u toku nedelje došlo do pojačane ponude i odsustva kupaca. Sojom se trgovalo na cenovnom nivou od 58,00 din/kg bez PDV-a (63,80 din/kg sa PDV-om) uz obračun kvaliteta, što ujedno predstavlja i ponder cenu.

U odnosu na poslednji upoređujući podatak, cena sojinog zrna niža je za 5,69%. Trgovalo se takođe i sojom rod 2021. godine na cenovnom nivou od 58,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta.

Od ostalih roba, ove nedelje se trgovalo još i stočnim ječmom sa hektolitrom manjim od 62kg u cenovnom rasponu od 16,80 do 17,00 din/kg bez PDV-a. Tokom cele nedelje bila je primetna slaba aktivnost učesnika na tržištu ječma.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenihcena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

 

S obzirom na trenutnu neizvesnost i nedavni pad cena, neki kupci, kao što je Egipat, zauzimaju drugačije pozicije. Egipatski GASC objavio je poziv na tender za kupovinu meke pšenice za isporuke zakazane za drugu polovinu septembra i/ili prvu polovinu oktobra.

Vremenski uslovi u Francuskoj se poboljšavaju nakon perioda kiše i pada temperatura. Proizvođači sada čekaju da se žetva nastavi da bi procenili količinu na koju su uticale padavine. Proizvod slabijeg kvaliteta će tada pronaći vrednost u sektoru stočne hrane.

Ruske ponude će naravno biti vredne pažnje, posebno pošto su lokalni analitičari revidirali potencijal izvoza meke pšenice za sezonu 2023-2024 naviše u poređenju sa početnim procenama. Jasno je da je pad evra u odnosu na dolar faktor koji treba pratiti, sa povratkom ispod 1,10. Evropski izvoznici očigledno obraćaju veliku pažnju na bilo koji faktor koji bi mogao da podstakne izvoznu aktivnost.

U zajedničkom saopštenju za štampu, FranceAgriMer, Arvalis i Terres Inovia objavili su svoje početne trendove kvaliteta za žetvu 2023. godine. Nivo proteina u jarom ječmu se smatra zadovoljavajućim, ali je kvalitet heterogen. Heterogenost se takođe primećuje kod durum pšenice, gde sadržaj proteina i specifična težina veoma variraju u zavisnosti od proizvodnih područja.

Učesnici na tržištu sa velikim interesovanjem prate razvoj situacije u ruskom i ukrajinskom području, posebno u lučkim objektima i podstiču pitanja o izvoznim aktivnostima. Što se tiče kukuruza, nedavne padavine su umirile proizvođače. Ocena useva u stanju „od dobrog do odličnog“ poboljšana je za dva poena u poređenju sa prošlonedeljnim procenama. Oni sada iznose 57% za kukuruz i 54% za soju. Cene ove dve robe pale su u Čikagu, testirajući tačke tehničke podrške i vraćajući se na nivoe blizu jednomesečnog minimuma.

Kao i na drugim tržištima, poput tržišta nafte u SAD, cene soje i sojinog ulja su juče veoma oscilirale. Proizvodnja soje je predviđena na 48 miliona tona, uzimajući u obzir verovatni porast u području useva u vreme setve. Kada je u pitanju kukuruz, optimizam se takođe vraća u Argentinu, a očekuje se da će proizvodnja biti oko 56 miliona tona