banner-image

Optimalan rok za setvu uljane repice je od 1.do 20. septembra

Prošle godine uljana repica je posejana na oko 35.000 do 37.000 hektara. Setva uljane je doživela ekspanziju jer su uslovi setve bili gotovo idealni, a godina pre nje je bila loša za jare useve te ne čudi što su se neki poljoprivredni proizvođači odlučili za gajenje ove uljarice.

Vegetaciona sezona ozime uljane repice je bila gotovo idealna, bez značajnijih napada insekata u jesen, bilo je dovoljno vlage, a zima je bila blaga. Proleće je bilo kišovito, što je uljanoj repici prijalo. Žetva je duže trajala zbog padavina, te je vreme između žetve i setve kratko, pa poljoprivredni proizvođači već sada razmišljaju o pripremi za setvu.

Kakva je biti priprema za setvu najviše zavisi od vremenskih uslova. Ukoliko bude dovoljno padavina, bez vremenski nepogodina, uslovi za pripremu setve će biti odlični.

Uljana repica treba da se poseje na vreme, pravilno, na dubini od 1 do 2cm u dobro pripremljeno zemljište, koje nekad potrebno da se povalja kako bi se ostavrio dobar kontakt semena i zemljišta.

Potrebno je uraditi i analizu zemljišta kako bi se znalo šta od đubriva treba da se koristi, navodi prof. dr Ana Marjanović Jeromela iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Najbolji predusev za uljanu repicu su strna žita, a nije dobro da je predusev suncokret ili soja. Ne bi trebalo da ostane puno žetvenih ostataka jer onda u vazdušnim džepovima seme može da upadne i da se ne ostvari dobar kontakt između semena i zemljišta pa je tada neophodno valjlanje. Neki poljoprivredni proizvođači su kao predusev imali šećernu repu i kukuruz i ostvarili su dobre rezultate.

Veoma je bitno dobro podesiti mašine jer je seme uljane repice sitno i okruglo i brzo „beži“, pa je važno da se seme ne poseje preduboko niti da ostane na površini. Poljoprivredni proizvođači treba što preciznije da podese mašinu kako setva ne bi bila pregusta, ali isto tako ne treba da bude ni perviše retka.

Ukoliko je setva u optimalnom roku kod hibrida je setve norma oko 450.000 biljaka, a kod sorti oko 500.000 do 550.000 biljaka. Ako se seje nakon optimalnog roka onda je potrebno je povećati setvenu normu. Ukoliko se jako zakasni sa setvom, nema te agrotehničke operacije koja će moći da pomogne usevu da uđe u zimski period u adekvatnoj fazi.

Takođe, ne treba započinjati setve prerano da ne bi došlo do prerasta, jer je onda biljka manje otporna na niže temperature. Optimalan rok za setvu uljane repice je od 1. do 20. septembra, ističe prof. dr Ana Marjanović Jeromela.