banner-image

u zasadima leske uočene braon mramoraste stenice, potrebna zaštita zasada

Na području Srbije, proizvodni zasadi leske se nalaze u različitim fazama razvoja ploda. Vizuelnim pregledom zasada leske registruje se različit nivo prisustva braon mramoraste stenice, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

U poslednjih nekoliko godina ova štetočina predstavlja vrlo ozbiljan problem u proizvodnji lešnika, redukujući kvantitet i kvalitet proizvodnje. To je invazivna i izrazito polifagna vrsta stenica koja se hrani na velikom broju biljaka te je njena migracija na useve i zasade u potrazi za hranom konstantna.

U ovom, letnjem periodu proizvodne sezone, omiljeni izbor hrane su joj upravo plodovi lešnika. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem sokova iz omotača, ljuske i jezgra ploda. Oštećena jezgra bivaju smežurana, plutasta i nepravilnog oblika sa jasno vidljivim ubodnim mestima oko kojih se šire nekrotične površine, što značajno smanjuje kvalitet i tržišnu vrednost ploda leske.

U zavisnosti od do sada primenjenih insekticidnih tretmana usmerenih na suzbijanje štetočina, u zasadima leske se nivo prisustva braon mramoraste stenice veoma razlikuje. Veći intenzitet napada registrovan je na parcelama bližim naseljenim mestima.

Proizvođačima se preporučuju pregledi zasada leske na prisustvo pomenute štetočine. S obzirom na to da su plodovi i dalje osetljivi na napad stenice, ukoliko se uoči njeno prisustvo, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite. U zasadima leske su registrovani sledeći insekticidi iz grupe piretroida koji se mogu koristiti u cilju suzbijanja braon mramoraste stenice:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA KARENCA
Karate Zeon, Kozak lambda-cihalotrin 0,2 l/ha 7 dana
Polux deltametrin 0,05% 30 dana