banner-image

Al Dahra Srbija pokreće program obrazovanja mladih u poljoprivredi

 Globalni lider u poljoprivredi Al Dahra Srbija pokreće obrazovni program AgroBusiness School, sa ciljem da pospeši zapošljavanje mladih u ovom sektoru i pruži im priliku za sticanje i usavršavanje različitih profesionalnih veština. Projekat je namenjen studentima završnih i master studija Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, kombinuje teorijske module i plaćenu praktičnu nastavu, uz mogućnost zaposlenja po završetku programa.

Prijave za konkurs otvorene su do 15. septembra na sajtu Fakulteta, a program trajati od 17. oktobra 2023. do 31. oktobra 2024. godine.

Kako ističu iz kompanije, Al Dahra je pokrenula ovaj jedinstveni program sa idejom da pospeši razvoj poljoprivrede, imajući u vidu da su mladi eksperti osnova za razvoj svake industrije.

-Saradnja koja je uspostavljena između Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i kompanije Al Dahra Srbija ne samo da predstavlja izvanrednu priliku, već i veliki korak ka transformaciji i unapređenju agrobiznis sektora u Srbiji i regionu. Kroz ovu dragocenu sinergiju, mladi talenti će dobiti priliku da nadograde i primene znanje stečeno tokom studija. Pored savladavanja poslovnih veština u radnom okruženju, dobiće i pristup najsavremenijim resursima i mentorstvu koji su ključni za njihov profesionalni razvoj. Rešeni smo da investiramo u dalji razvoj poljoprivredne industrije u našoj zemlji i uvereni smo da je ulaganje u mlade jedan od najboljih načina za to, izjavila je Ivana Mihajlović, HR direktorka kompanije Al Dahra.

AgroBusiness School nudi sveobuhvatan program koji će omogućiti polaznicima da steknu i unaprede veštine koje su u današnjem i budućem vremenu neophodne za uspešan rad pojedinaca, timova i organizacija. Program je koncipiran tako da polaznici prvih pet meseci prolaze kroz teorijski deo, fokusirajući se na znanja iz oblasti osnova menadžmenta, liderstva, komunikacije, timskog rada i druge „meke veštine“, a za ovaj deo programa biće zadužena kompanija Franklin Covey Srbija na čelu sa predavačem Miroslavom Živkovićem. Nakon toga, uslediće moduli za praktično usavršavanje u oblastima organizacije rada, kao što su upravljanje resursima u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, upoznavanje sa procesima prodaje, nabavke, finansija i drugih relevantnih aspekata poslovanja za koje će, u svojstvu predavača, biti zaduženi dugogodišnji eksperti iz Al Dahre.

Jedan od ključnih momenata programa je plaćena praksa koja će započeti u martu 2024. godine u kompaniji Al Dahra Srbija. Tokom ovog dela programa, polaznici će imati priliku da se bliže upoznaju sa specifičnostima različitih poljoprivrednih operacija i poslovnih procesa na terenu, uz podršku iskusnih mentora.