banner-image

Poljoprivrednici će se obučavati za rukovanje pesticidima

Iako je Zakon o sredstvima za zaštitu bilja inoviran još u prvom kvartalu 2019. godine, do danas nije započeta obuka poljoprivrednika za pravilan tretman (odložena zbog korone), bez koga ne bi mogli ni da kupuju pesticide, a kamoli da ih primenjuju, objavio je na svom sajtu Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS).

SPOS navodi da je direktor Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede u izjavi za RTS izjavio da se procenjuje da oko 200.000 poljoprivrednika treba da prođe obuku. Rekao je i da se očekuje da će se do kraja godine usvojiti pravilnik. U tu svrhu angažovane su naučne institucije i poljoprivredne službe kako bi se što pre obučio veliki broj ljudi.

Cilj je da poljoprivrednici što pre dobiju sertifikat koji će im služiti kao ulaznica, onosno dozvola za kupovinu sredstava za zaštitu bilja.

Pčelari pozdravljaju ovu vest uz napomenu da se u obuku uključi i obaveza poljoprivrednika da vode računa da se pčele mogu ubijati i tretmanima van cvetanja gajenih kultura, kada oko tretiranih biljaka ima medonosnog korova. Ovaj korov se pre tretmana obavezno mora pokositi.