banner-image

Inicijativa za uvođenje garantovane penzije od najmanje 100 evra

Inicijativa za uvođenje socijalne- garantovane penzije je jedno od polazišta u borbi protiv siromaštva. Osnovno je da znamo da ako neko nema penziju i ne može da je dobije, ima više od 65 godina i nema druge prihode, je očigledno u zoni siromaštva. Svi moramo dobro da se zapitamo šta smo u stanju da uradimo da pomognemo ljudima koji su u zoni siromaštva. To nam je civilizacijski zadatak, to je merilo civilizacijskog uzleta“, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, inicijator uvođenja ovog instituta socijalne politike u Republici Srbiji.

Dodao je i da ima ljudi koji, na primer, imaju 14 godina, 11 meseci i 29 dana radnog staža, a ne stiču pravo na penziju jer je minimalni propisani uslov 15 godina. Oni najčešće nisu korisnici ni socijalne pomoći, nemaju imovinu niti bilo koji drugi vid prihoda, a među njima je evidentno najveći broj žena sa sela.

Krkobabić je istakao da se ovaj institut socijalne politike bazira na konceptu socijalne politike Evrope i savremenog sveta. „Preko 100 zemalja sveta već ima neki vid socijalne – garantovane penzije“,  rekao je Krkobabić i posebno istakao „Da ne bude zabune, to nije klasična penzija i neće se isplaćivati iz penzionog fonda“.

Inicijativa za uvođenje instituta socijalne – garantovane penzije u iznosu ne manjem od 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti, koja će se jednom godišnje usklađivati sa troškovima života, upućena je od strane Ministarstva za brigu o selu radnoj grupi za izradu Predloga strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srbiji za period od 2024. do 2030. godine.