banner-image

Hemijskim merama borbe protiv štetnih insekata u vinovoj lozi

Na području Srbije, vinova loza se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalazi u različiim fazama sazrevanja: od početka šarka do šarak bobica. Kod pojedinih sorti namenjenih preradi (za rakiju) i stonih sorti (poput sorte Kardinal) započela je berba.

U vinogradima se registruje prisustvo štetočina koje mogu da ugroze rod i kvalitet grožđa. Na lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom se registruju ulovi azijske voćne mušice, a beleži se i aktivnost treće generacije pepeljastog grožđanog moljca u ugroženim vinogorjima (Fruškogorskom, Vršačkom, Potiskom, Župskom i Smederevskom vinogorju).

Na mestima gde ženke azijske voćne mušice zasecaju pokožicu bobica da bi položile jaja, i na mestima gde se larva pepeljastog grožđanog moljca ubušuje u bobicu, otvara se put za naseljavanje gljive prouzrokovača sive truleži grožđa, što za posledicu može imati smanjenje prinosa i kvaliteta vina. Dodatni rizik predstavlja i činjenica da ulaskom vinove loze u faze sazrevanja (kada bobice omekšavaju i količina šećera se povećava) ona postaje veoma osetljiva na infekcije prouzrokovačem sive truleži.

Sa ciljem zaštite vinove loze od pomenutih štetnih organizama i smanjenja rizika od nastanka šteta, kako direktnih tako i indirektnih, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite, uz obavezno poštovanje karence:

 

Preparat Aktivna materija Doza/Koncentracija Karenca
Plures deltametrin 500-700 ml/ha 14 dana
Šakal lambda-cihalotrin 0,05-0,06 l/ha 14 dana
Laser 240 SC spinosad 0,008-0,01% 14 dana
+
Luna privilege fluopiram 0,5 l/ha 7 dana SS; 21 dan VS;
Libreto, Teldor 500 SC fenheksamid 1 l/ha 7 dana SS; 21 dan VS;

 

Strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata! Mere zaštite se preporučuju samo kod sortimenta kod koga se može ispoštovati karenca navedenih preparata.