banner-image

Slabija prodaja i tražnja ogreva

Trenutna situacija na tržištu ogreva ne ide na ruku trgovcima, odnosno vlasnicima drvara. Građani mnogo slabije kupuju ogrev nego prošle godine. Obišli smo jednu drvaru u Subotici.

Potražnja za ogrevom u subotičkim drvarama mnogo je manja od očekivane. U Srbiji je trenutno grejanje na gas ili struju jeftinije od grejanja na drva ili ugalj, i to vlasnici drvara u svom svakodnevnom poslovanju itekako osete. Ogrev, kažu, kupuju oni koji nemaju alternativu.

Taj mali deo potrošača, koji je ostao, i oni manje kupuju nego prethodnih godina, i to iz dva razloga. Jedan je taj da nemaju dovoljno sredstava da odjednom kupe čitavu količinu, naime vi znate, kada dođe neko kod mene na stovarište treba da plati pa tek onda dobije robu, to je jedna stvar, a drugo, prethodna zima je bila blaga, ostalo je ljudima podosta ogreva, manje se potrošilo i naravno to znači da će manje i uzimati“, objašnjava Lajčo Bašić Paklović, vlasnik drvare u Subotici.

Što se tiče uglja, u našoj zemlji ni ove godine nije raspisan tender za prodaju uglja za široku potrošnju, pa trgovci pronalaze alternativna rešenja, a to je uvoz iz Bosne i Crne Gore. Cena je ostala na nivou od prošle godine.

„Znači ugalj iz Banovića, to je za onu kategoriju kupaca koji imaju etažno grejanje, to je 23 hiljade dinara, dok za trajno žareće, za kaljeve peći i „smederevac“, to je ugalj iz Kreke, koji je 18 hiljada. Tu još moramo da napomenemo i cenu uglja iz Pljevalja, koja je na nivou od 19,5 – 20 hiljada dinara“, kaže Bašić Palković.

Kada govorimo o ceni ogrevnog drveta, ona je sa prošlogodišnjih 12 pa čak i 12 i po hiljada pala na 9 hiljada dinara.

„Ta cena naravno nije fiksna cena, iz jednog prostog razloga, jer na maloprodajnu cenu utiču prevoz, cena radne snage, i drugi faktori. Znamo, svi smo svedoci svakonedeljnog poskupljenja goriva, koje će kad tad morati da se ugradi i u maloprodajnu cenu drveta“, dodaje Bašić Palković.

Trenutno nema problema sa nabavkom ogrevnog drveta, jer ponuda prevazilazi potražnju.

Izvor: RTV