banner-image

Poljoprivrednici dogodine bez takse za odvodnjavanje

Vlada Srbije usvojila je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, kojim je između ostalog predviđeno da se taksa za odvodnjavanje koju plaćaju pravna i fizička lica, za 2023. godinu umanji za 50%, dok će poljoprivrednicima, počev od 2024. godine u putpunosti biti ukinuta naplata ove naknade.

Taksu za odvodnjavanje u obavezi su da plaćaju pravna i fizička lica koja su vlasnici ili korisnici zemljišta i objekata na melioracionom području određenom u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju vode.

Kada su u pitanju fizička lica, u najvećem broju slučajeva to su vlasnici poljoprivrednog zemljišta, koji ovom taksom plaćaju neku vrstu poreza, a novac koji se sliva od ove naknade, po prirodi samog naziva, trebalo bi da se usmerava u brže i pogodnije oticanje suvišne vode.

Ukidanje takse za odvodnjavanje bila je jedna od stavki, koje su u svojim zahtevima izneli poljoprivrednici tokom ovogodišnjeg velikog protesta. Sporazumom koji su postigli s Ministarstvom poljoprivrede dobili su obećanje da će u tekućoj godini taksa biti umanjena za 50%, a od 2024. potpuno ukinuta.

Vlada Srbije usvojila je Nacrt zakona kojim se predviđaju ove izmene, ali je ostalo još i da zakon prođe kroz skupštinsku proceduru.

Ko je (pre)platio za 2023. biće mu vraćen novac

U izmenama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, predviđeno je da revnosnim obveznicima koji su već uplatili ceo iznos godišnje takse, bude vraćena polovina novca.

– Obveznici naknade za odvodnjavanje, kojima je utvrđena obaveza naknade za odvodnjavanje rešenjem za 2023. godinu donetim pre stupanja na snagu ovog zakona, smatra se da su izmirili obavezu naknade u celosti, uplatom 50% iznosa utvrđenog rešenjem za 2023. godinu. Ako je obveznik naknade za odvodnjavanje u 2023. godini platio više nego što je obavezan da plati za tu godinu, odobriće se, na zahtev obveznika naknade, povraćaj više plaćenog iznosa ako nema dospelih obaveza po drugom osnovu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija – stoji u tekstu zakona.

Izvor: eKapija