banner-image

Francuska će potrošiti 200 miliona evra da uništi viškove vina i pomogne proizvođačima

Ova odluka dolazi usled koktela problema koji je snašao ovu industriju, uključujući činjenicu da potražnja za vinom opada jer ljudi sve više piju kraft pivo.

Prevelika proizvodnja i troškovi života takođe utiču na industriju.

Više od 200 miliona evra biće iskorišćeno za otkup viškova, dok će alkohol biti korišćen za dalju preradu i proizvodnju dezinficijenata za ruke, sredstava za čišćenje i parfeme.

U pokušaju da se smanji proizvodnja, novac će biti na raspolaganju vinogradarima, kao vid podrške da počnu da gaje druge kulture, poput maslina.

Upumpavanjem novca u industriju, francuska vlada želi da zaustavi „pad cena, tako da bi vinari mogli da ponovo pronađu izvore prihoda“, rekao je ministar poljoprivrede Mark Fesno.

Uprkos finansijskoj pomoći, koju najpre čini 160 miliona evra iz fondova Evropske unije koje je francuska vlada dopunila do 200 miliona evra, industrija vina mora da „gleda u budućnost, razmišlja o promenama u navikama korisnika i prilagođava se“, dodao je Fesno.

Podaci Evropske komisije za 2023. godinu do juna pokazuju da je potrošnja opala 7 odsto u Italiji, 10 odsto u Španiji, 15 odsto u Francuskoj, 22 odsto u Nemačkoj, 34 odsto u Portugalu, dok je proizvodnja vina u EU, regiji sa najvećom proizvodnjom u svetu, porasla za 4 odsto.

Izvor: BBC