banner-image

Objavljen poziv za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za traktore

Agencija za bezbednost saobraćaja objavila je Javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor.

Poziv se odnosi na sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju potrebne uslove.

Modeli i tipovi traktora za koje se vrši subvencionisana dodela zaštitnih ramova su: IMT 533, 539, 540, 542 i 549.

Za imaoce neregistrovanih traktora starijih od deset godina,koji zbog gubitka računa, prestanka pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo i koji su u zakonitom i savesnom posedu vozila najmanje pet godina, potrebna je izjava data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđena potpisima dva svedoka. Izjava mora biti overena od strane nadležnog organa na okolnosti kupovine i posedovanja vozila.

Rok za podnošenje zahteva je 30.09.2023 godine. Javni poziv je objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs.

Zahtevi koji su pristigli posle navedenog roka, neće biti razmatrani.

Zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnosi se Agenciji za bezbednost saobraćaja u zatvorenoj koverti, na adresu: Agenciji za bezbednost saobraćaja, Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom:,,Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama”.

Agencija ne odgovara za bilo kakvu posledicu ukoliko podnosilac zahteva ne navede naziv, adresu i predmet javnog poziva na koverti.

Korisnik subvencije je u obavezi da uplati Republičku administrativnu taksu i to (380,00 dinara za zahtev i 660,00 dinara za rešenje) što ukupnom iznosi 1.040,00 dinara.