banner-image

Pčelarima počnje nova godina

Pčelari našeg podneblja, poslednji dan avgusta, smatraju početkom nove godine.

Zapravo, kako dani kraćaju i sunce sve niže na horizontu prelazi svoj put što je jasan znak pčelaru da mora preduzeti sve potrebne radnje da bi svoja društva kvalitetno pripremio za prezimljavanje. Da bi zimovanje bilo uspešno potrebno je obezbediti dovoljno zdravih pčela i ostaviti dosta dobre zimnice. Sada je trenutak da se upotpune rezerve pčelinje hrane. Ukoliko u košnici nema dovoljno kvalitetnog meda, ovaj nedostatak treba nadoknaditi prihranom sirupom od konzumnog šećera.

U svakom pčelinjem društvu potrebno je da se nađe petnaestak kilograma kvalitetnog meda. On treba da bude raspoređen u okvirima na kojima će se nalaziti pčelinje klube, a njegova lokacija već se lako može utvrditi pogledom na plodište. Med treba da bude svetao, nikako medljika.

Medljika je med sa izuzetno mnogo mineralnih materija, što ga čini kvalitetnim za ljudsku upotrebu, ali je za zimovanje pčela poguban. Vari se sa velikim ostatkom što u zimskim mesecima predstavlja nerešiv problem. Poznaje se po tamnoj boji i pčele ga ne poklapaju.

Ako medljike nema mnogo, prihranjivanjem šećernim sirupom u težinskom odnosu dva dela šećera na jedan deo vode, u količini od četiri do pet litara obezbediće se hrana za bezbedno prezimljavanje.

Mnogi pčelari koriste, a praksa pokazuje da su u pravu, vitaminske preparate, aditive za pčele, kod nas poznate kao forsapin.

Ko ima mogućnosti, može da spravlja sirup sa surutkom, zamenjući vodu ovom biološki vrednom namirnicom. Leta na košnicama treba suziti jer u bespašnom periodu, a posebno kada se vrši prihranjivanje sirupom, velika je opasnost od grabeži, poručuje profesor Dejan Kreculj, dugogodišnji pčelar.

Izvor:RTV