banner-image

Raspisan Drugi javni konkurs za kupovinu nove opreme – RAV organizuje info dan

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu objavio je u petak, 8. septembra, Drugi javni konkurs za podršku za kupovinu nove opreme u 2023. godini. Namenjen je privrednim društvima iz APV iz sektora prerađivačke industrije, reciklaže i građevinarstva (oprema za proizvodnju građevinskih proizvoda), ukoliko ispunjavaju sve uslove propisane Konkursom, a rok za podnošenje prijava je 4. oktobar.

Predmet Konkursa je kupovina nove opreme čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 4.000.000,00, a pod opremom se podrazumevaju mašine, proizvodne linije od više funkcionalno nedeljivih mašina, specijalni alati i delovi specijalizovanih mašina, oprema za kontrolu kvaliteta i merna oprema, kao i oprema za proizvodnju građevinskih proizvoda. Кorisnici sredstava mogu biti privredna društva sa sedištem u Vojvodini osnovana najkasnije 1. septembra 2021, koja su mikro, mala i srednja pravna lica, imaju najmanje 10 zaposlenih, koji u periodu od 1. januara 2022. godine do dana objave Konkursa nisu bili u blokadi, i koji ispunjavaju sve ostale uslove propisane Konkursom. Ukupan iznos sredstava koja se dodeljuju po Konkursu je 500.000.000,00 dinara. Privrednici mogu dobiti sredstva u visini od 2.000.000,00 do 10.000.000,00 dinara za Komponentu1, odnosno 2.000.000,00 do 12.000.000,00 za Komponentu2, a u oba slučaja maksimalan iznos dodeljenih sredstava ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

U julu je 44 preduzeća u Vojvodini dobilo bespovratna sredstva koja mogu biti iskorištena za kupovinu nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje. Sredstva se dodeljuju iz Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine, a ovi konkursi realizuju se od 2017. i do sada ih je sprovedeno šest, kroz koje je 190 kompanija iz Vojvodine dobilo sredstva za novu opremu, u ukupnom iznosu od  1,112,200,726,00 dinara.

Kako bi više firmi moglo da konkuriše i modernizuje svoju opremu, poveća produktivnost i unapredi kvalitet svojih proizvoda, u ovom septembarskom Konkursu promenjeni su uslovi u odnosu na prethodni: proširena je lista delatnosti kompanija koje mogu da konkurišu, povećan je budžet, a posebno za Komponentu2, tj. za privredna društva koja su postojeći ili potencijalni dobavljači multinacionalnih kompanija. Važna razlika u odnosu na prethodni konkurs je i to što te multinacionalne kompanije (MNK), ne moraju više da imaju proizvodni pogon u Vojvodini.

Komponenta 1 i Komponenta 2 su dva različita aspekta ovog Konkursa. Komponenta 1 odnosi se na nabavku nove opreme za sva privredna društva koja ispunjavaju uslove konkursa. To znači da sredstva iz ove komponente mogu biti dodeljena bilo kom MSP-u koji se kvalifikuje na osnovu uslova postavljenih u konkursu. Oprema koja se nabavlja putem ove komponente trebala bi da bude neophodna za realizaciju investicionog projekta ili za unapređenje postojećeg proizvodnog procesa.  Komponenta 2 ima za cilj da pomogne preduzećima da unaprede svoje kapacitete kako bi izašla u susret  potrebama multinacionalnih kompanija i zato se odnosi isključivo na ona društva koja su dobavljači MNK, ili imaju želju i potencijal da to postanu. Ova КOMPONENTA 2 je deo Programa razvoja lanaca dobavljača, koji RAV razvija sa Međunarodnom finansijskom institucijom (IFC), članicom Svetske banke.

Detalji konkursa, nedoumice, pitanja i odgovori

Sve o uslovima Konkursa i način prijavljivanja zainteresovane kompanije mogu pronaći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za re gionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Razvojna agencija Vojvodine (RAV) preporučuje svim zainteresovanim privrednicima koji imaju nedoumice i pitanja u vezi sa Konkursom, da se prijave na INFO DAN, koji će se u organizaciji RAV-a  održati u online formatu u sredu, 13.septembra, sa početkom u 10 časova. U nastavku sledi link za registraciju za INFO DAN:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_N2muB_YZRv6RWrebfNrG6Q

Oni koji se registruju dobiće mejl sa potvrdom koja sadrži informacije o pridruživanju vebinaru.

Zainteresovani mogu da se jave i na sledeće telefone ili mejlove:

Komponenta 1: Stefan Davidović, 021/487-4258, [email protected] i Teodora Đedovac, 063/88-04-107

Komponenta 2: Biljana Vrzić, 021/472-32-40, [email protected]; Tanja Vičević, 021/472-32-40, [email protected], i Sanda Emini 021/472-32-40, [email protected].