banner-image

Novi Sad finansira nabavku opreme za proizvodnju vina i degustacione sale

Grad Novi Sad objavio je Javni poziv za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju vina i nabavke opreme za degustacione sale na teritoriji Grada Novog Sada u 2023. godini.

Cilja Javnog poziva jeste ulaganje u opremu radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima vinara, plasman sopstvenih prerađenih proizvoda na tržište, jačanje malih proizvođača vina, kao i zapošljavanje ruralnog stanovništva.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom pozivu iznose ukupno 7.500.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 90 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu u kojoj može biti više predmeta nabavke. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 1.500.000,00 dinara.

Pravo da učestvuju imaju preduzetnici i privredna društva, nosioci registrovanog porodičnog ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Rok za podnošenje prijava je 29. septembar 2023. godine.

Tekst Javnog poziva može se pronaći na internet stranicama Grada Novog Sada i Gradske uprave za privredu.