banner-image

Evropska komisija 13. oktobra glasa za ili protiv upotrebe glifosata

Herbicidi koji sadrže glifosat ostali su najprodavaniji na svetu uprkos tome što potencijano mogu da izazovu kancer kod ljudi. EU sada razmatra da dozvoli nastak njegove upotrebe. Evropska komisija traži da se dozvoli upotreba ove kontroverzne aktivne materije za još dest godina.

Upotreba glifosata trebalo bi da prestane u decembru ove godine ukoliko Evropska komisija ne odluči drugačije. Očekuje sa da će se o ovom pitanju glasati 13 oktobra.

Nemačko ministarstvo poljoprivrede protivi se  mogućem produženju dozvole za upotrebu glifosata, pogotovo što je nedavno „procureo“ dokument koji nagoveštava da će upotreba biti dozvoljena tokom narednih deset godina i to uprkos negativnim efektima na ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

S.K.