banner-image

Imaćemo više kukuruza i pšenice, a manje voća nego lane

Prema prethodnim rezultatima, sa stanjem na dan 5. septembra 2023. godine, ostvarena proizvodnja pšenice iznosi 3 449 hilj. tona, što je za 10,9% više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini. Ostvarena proizvodnja malina je manja za 15,0%, a višanja za 11,9%, objavio je Republički zavod za statistiku.

Očekivana proizvodnja kukuruza je 6 631 hilj. tona, što je za 54,8% više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini. U poređenju sa prošlom godinom, očekuje se viša proizvodnja suncokreta za 6,7%, šećerne repe za 22,4% i soje za 50,5%.

U odnosu na desetogodišnji prosek (2013–2022), proizvodnja pšenice je veća za 25,1%, suncokreta za 14,9%, soje za 9,9%, i  kukuruza za 5,0% a manja šećerne repe za 16,5%.

U poređenju sa proizvodnjom ostvarenom u prošloj godini, očekuje se manja proizvodnja šljiva, za 27,8%, i  jabuka, za 11,9%. U odnosu na desetogodišnji prosek, očekuje se smanjenje proizvodnje šljiva za 14,2% i  jabuka za 17,1%. Očekivana proizvodnja grožđa u Republici Srbiji manja za 12,4% od prošlogodišnje, što je za 10,8% manje u odnosu na desetogodišnji prosek.

Konačni podaci o proizvodnji useva, voća i grožđa u 2023. godini biće objavljeni u toku marta 2024. godine.