banner-image

Raspisan konkurs: Još 17 opština dobiće minibuseve za prevoz stanovništva

Raspisan je novi Javni konkurs Ministarstva za brigu o selu, za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za prevoz seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije raspisan koji će biti otvoren do 13. oktobra.

Na sednici Vlade usvojena je Uredba o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minubuseva za prevoz seoskog stanovništva kojom je predviđeno još 120 miliona dinara za tu namenu, do sedam miliona dinara po vozilu.

Sprovođenjem ovog programa u 2021. i 2022. godini obezbeđen je prevoz u 35 jedinica lokalnih samouprava, od kojih 28 pripada IV grupi razvijenosti i devastiranim područjima. Na taj način 847 sela do sada je dobilo redovan prevoz.