banner-image

Za sertifikaciju organske proizvodnje u Vojvodini bespovratno milion dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,  raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije  organske proizvodnje u  AP Vojvodini u 2023. godini.

Cilj Konkursa jeste unapređenje organske proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Bespovratna sredstava koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za troškove kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2023. godini. Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 1.000.000,00 dinara.

Sredstva za podršku investicija po Konkursu dodeljuju se bespovratno i utvrđuju se u iznosu  do 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Konkurs je otvoren do 15.11.2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj: 021/487-4601 od 10 do 14 časova.

Internet adresa sa kojeg organ upućuje stranci elektronska dokumenta po ovom konkursu je:    [email protected].

Tekst Konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa internet adrese www.psp.vojvodina.gov.rs