banner-image

Plamenjača i crna trulež narušavaju kvalitet grožđa pred berbu

Na teritoriji delovanja RC Zaječar, Prognozno izveštajne službe zaštite bilja (PIS) zasadi vinove loze u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi omekšavanje bobica do faze bobice zrele za berbu (BBCH 85-89).

Vizuelnim pregledom čokota na više lokaliteta uočena su oštećnja na grozdu od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača crne truleži (Guignardia bidwellii).

Prilikom vizuelnog pregleda zasada uočen je visok stepen oštećenja na grozdu od oba patogena.

Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola), patogen koji u godinama kao što je proizvodna 2023. godina, kada su uslovi za razvoj patogena povoljni, a izostane pravovremena zaštita može da nanese ogromne štete u zasadima vinove loze.

Patogen napada sve zelene delove bilke: lastar, list, cvast, bobice. Plodovi mogu biti zaraženi od precvetavanja, kada su i najosetljiviji na zaraze pa sve do faze šarka. Bobice se mogu zaraziti preko stoma dok ne dostignu 1/3 svoje veličine i tada se na bobicama javlja bela prevlaka ili kasnije preko peteljke do faze šarka, kada se bobice smežuravaju, postaju ljubičasto-smeđe i imaju kožasti izgled. Ukoliko dođe do infekcije i usledi adekvatna hemijska zaštita najčešće oboljeva grupa bobica dok se ostatak grozda nesmetano razvija. Hemijske mere u suzbijanju ovog patogena moraju biti preventivne uz adekvatan odabir fungicida. Pored hemijskih mera ne treba zanemariti i agrotehničke mere koje podrazumevaju pravilnu rezidbu, gajenje otpornih sorti kao i uklanjanje obolelih delova biljaka kako bi se sprečilo dalje širenje patogena.

Crna trulež vinove loze (Guignardia bidwellii), patogen koji zadnjih godina na našoj teritoriji nanosi sve značajnije štete u zasadima vinove loze. Patogen napada sve zelene delove biljke. Prezimljava na obolelim grozdovima na lastaru i na onima koji su pali na tlo.

Na bobicama se u početku javljaju mrko-smeđe pege, bobica postaju crvenkaste, a kasnije dolazi do sušenja delova ili se osuši ceo grozd. Glavna mera u smanjenju infektivnog potencijala patogena su agrotehničke mere koje podrazumevaju uklanjanje obolelih grozdova sa čokota posle berbe i njihovo iznošenje iz zasada, kao i obrada zemljišta u zasadu kako bi se osušeni grozdovi koji su pali, uneli duboko u zemljište. Sa hemijskim merama zaštite treba krenuti nešto ranije, kada su lastari dužine 10-15cm.

Na ovako visok procenat zaraze od oba patogena doprinele su vremenske prilike (padavine, visoka relativna vlažnost vazduha kao i povoljne temperature za razvoj patogena) koje su vladale na našem području u periodu kada su bobice najosetljivije na infekciju.

Na teritoriji delovanja RC Zaječar vinova loza je u fazu precvetavanja ušla sredinom juna, dok je u šarak bobica ušla sredinom avgusta. U tom periodu beležimo periode sa dosta padavina i temperaturama pogodnim za širenje patogena. Takođe, periodi sa svakodnevnim padavinama nisu dale mogućnost proizvođačima da izvrše pravovremenu zaštitu.

Proizvođačima se preporučuje da po obavljenoj berbi u svojim zasadima sprovedu sve predložene agrotehničke mere, a da u narednoj vegetaciji nastave da prate preporuke o tretmanima u zasadu vinove loze na portalu PIS.