banner-image

Blaga jesen i obilje hrane pogoduju glodarima

Na teritoriji RC Pančevo Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja vizuelnim pregledom je uočeno prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljska voluharica – Microtus arvalis i poljski miševi – Apodemus spp.). Njihovo prisustvo je uočeno u usevima uljane repice, kukuruza i na međama u vrlo niskim brojnostima.

Razvoju i razmnožavanju glodara pogoduju lako dostupni izvori hrane, blage jeseni i zime. Useve oštećuju pregrizanjem mladog lišća oko svojih jazbina, stvarajući na taj način lako uočljive oaze u polju. Najveće štete mogu napraviti u jesen na pšenici jer posejana zrna skladište u svoje jazbine.

Podzemne jazbine poljskih miševa imaju 1-2 otvora i oni ne prave stazice između ulaznih rupa kao poljska voluharica.

S obzirom da se prisustvo aktivnih rupa trenutno registruje u vrlo niskim brojnostima, a primena rodenticida se preporučuje po postizanju II kategorije prisutnosti, za sada se ne preporučuju hemijske mere borbe. Kako su temperature povoljne za njihov razvoj u narednom periodu se može očekivati povećanje brojnosti rupa.

Kategorije brojnosti:

RC Pančevo će nastaviti praćenje pojave i brojnosti ovih štetočina i blagovremeno signalizirati momenat njihovog suzbijanja.