banner-image

Predviđanje verovatnoće izbijanja avijarne influence kod divljih ptica

Unapređena verzija EFSA aplikacije „Bird Flu Radar“ je sada dostupna za sve korisnike, objavljeno je na fb profilu Naučnog instituta za veterinarstv „Novi Sad“.

Ova aplikacija poseduje napredne mogućnosti predviđanja verovatnoće izbijana avijarne influence kod divljih ptica na nedeljnom nivou. Ova aplikacija je povezana sa još jednom korisnom alatkom: Migration Mapping Tool, koji prati migraciju preko 50 vrsta divljih ptica. Takođe moguće je i dobijanje informacija o riziku od izbijanja ove bolesti u određenim regionima putem emaila. (link Bird Flu Radar aplikacije : https://app.bto.org/…/avian…/avian_influenza_map.jsp

Dok se situacija po pitanju bolesti živine smirila tokom leta, virus visokopatogenog ptičjeg gripa (HPAI) nastavio je da utiče na morske ptice u Evropi, uglavnom duž obala. Kako počinje jesenja sezona migracija, prioritet treba dati zaštiti živine i drugih uzgajanih životinja od divljih ptica.

Biosigurnost treba da se pojača na farmama.

U periodu od 24. juna do 1. septembra 2023. godine, epidemije HPAI prijavljene su kod domaćih i divljih ptica u 21 evropskoj zemlji, prema najnovijem izveštaju Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA), Evropskog centra za Prevencija i kontrola bolesti (ECDC) i referentnoj laboratoriji EU (EURL).

Divlje i domaće vrste mesojeda i dalje su najteže pogođene vrste sisara, a Finska je prijavila 26 epidemija na farmama krznenih životinja u kojima se drže američke kune, crvena i arktička lisica kao i rakuni. Najverovatniji izvor prenošenja bio je kontakt sa divljim galebovima, ali se prenošenje između farmi ne može u potpunosti isključiti. Prenošenje unutar farme desilo se preko kontakta sa životinjama koje nisu pokazivale nikakve kliničke znake infekcije.

ECDC je procenio da je rizik od infekcije HPAI virusom u Evropi i dalje nizak za opštu populaciju i nizak do umeren za ljude koji su profesionalno ili na drugi način izloženi zaraženim pticama ili sisarima (divljim ili domaćim). Da bi se dalje smanjio rizik od infekcije, stručnjaci preporučuju izbegavanje izlaganja mrtvim ili bolesnim morskim pticama ili sisarima.