banner-image

Subvencije poljoprivredi: Rebalansom uvećane na 100 a sad smanjene na 88 milijardi

Subvencije će u 2024. godini, prema predviđenom budžetu, biti smanjene u mnogim oblastima, pa i u poljoprivredi. 
Iz budžeta za 2024. je za poljoprivredu planirano manje subvencija nego ove godine. Prvobitno je budžetom za 2023. planirano 68,7 milijardi dinara. Potom je rebalansom budžeta ovaj iznos značajno uvećan, na čak 100,8 milijardi dinara, da bi se za iduću godinu ponovo smanjile, ali ovaj put na iznos od 88 milijardi dinara.
Podsetimo, pre par dana, na sednici Vlade Srbije usvojen je izmenjen i dopunjen Predlog zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se, između ostalog, predlaže smanjenje subvencija. Ovim izmenama povećan je minimalni iznos premije za mleko sa deset na 15 dinara, kao i minimalni iznos za osnovne podsticaje po površini biljne proizvodnje sa 6.000 dinara na 12.000 dinara. A trebalo je da subvencije za ratarsku proizvodnju iznose 18.000, a ne 12.000 dinara, a dogovorene su i veće premije za mleko ali od toga očigledno neće biti ništa.
Ukupne subvencije tokom iduće godine predviđene su u ukupnom iznosu od 184,56 milijardi dinara, što je manje od za ovu godinu rebalansom predviđenih 226 milijardi dinara, ali manje i od onih utvrđenih prvobitnim budžetom za 2023. od 192,9 milijardi dinara. Značajno se smanjuju subvencije u oblasti energetike – sa ovogodišnjie 23,4 milijarde dinara na 9,1 milijardu dinara. Subvencije u oblasti zaštite životne sredine idu sa 4,5 na 4,4 milijardi dinara,  a subvencije za vazdušni saobraćaj sa 725 miliona dinara na 605 miliona dinara. Rastu subvencije u privredi sa 24,8 milijardi dinara na 26,4 milijarde dinara.