banner-image

EU danas glasala o obnovi upotrebe glifosata: Donošenje odluke prolongirano

Danas su države članice glasale u Stalnom komitetu za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje (SCOPAF) o predlogu Komisije da se obnovi upotreba glifosata na 10 godina.

Nije postignuta potrebna većina za usvajanje (ili odbijanje) predloga. Kao rezultat toga, predlog, koji je zasnovan na mišljenju Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA), biće dostavljen Komitetu za žalbe.

Očekuje se da će Odbor raspravljati i glasati o predlogu Komisije u prvoj polovini novembra. Odluku o obnovi glifosata potrebno je doneti do 14. decembra 2023. godine, pošto trenutno odobrenje ističe 15. decembra 2023. godine.