banner-image

Rezultati ispitivanja u Srbiji: Vina i rakije uglavnom nemaju prirodno poreklo

Klaster „Ujedinjeni za kvalitet“ donosi nove efekte svog postojanja, u saradnji sa Udruženjem „Pokret potrošača za kvalitet hrane“.

Naime, kako je objavlejeno na sajtu Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS), objavljeni su rezultati ispitivanja za 7 uzoraka rakije i 14 uzoraka vina.

Ispitivanjem je utvrđeno da 92,85% analiziranih vina nema potpuno prirodno poreklo, kao ni 85,71% analiziranih odnosno uzorkovanih rakija.

Kod ispitivanja kvalieta medova koje je ranije urađeno, utvrđeno je da su 3 meda bila ispravna, a kod vina i rakija samo po 1 rakija i 1 vino, te je situacija još gora.

SPOS na osnovu istraživanja zaključuje da i u drugim sektorima ima mnogo problema za poštene proizvođače  s tim što u sektoru vina i rakija država mnogo gubi. Najmračnije procene idu i do neverovatnih milijardu evra godišnje. Što se potrošača tiče oni najviše gube, jer umesto da piju voćne rakije, piju recimo kukuruzni alkohol i ko zna šta još