banner-image

Sremska Mitrovica: Paljenjem žetvenih ostataka uništeni voćnjak i ratarski usevi

Na terenu RC Sremska Mitrovica, na pojedinim lokalitetima nesavesnim ponašanjem pojedinaca, tj paljenjem žetvenih ostataka, načinjena je velika šteta na usevima i zasadima, objavila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja (PIS).

Štete u zasadima su od minimalnih (zapaljeno lišće) do potpuno ugljenisanih stabala Na lokalitetu Grgurevci šteta na zasadu šljive – 100 stabala, zasad u desetoj godini, izgoreo u potpunosti ksilem, floem, kambijum, kora.

Štete su napravljene i na ratarskim usevima, kukuruzu koji još nije obran, spaljena su strništa koja za posledicu imaju degradaciju zemljišta.

Paljenjem se uništavaju korisni mikroorganizmi čija je uloga u zemljištu da procesom humifikacije-pretvaraju neorgansku materiju u organsku – stvaraju najplodniji sloj zemljišta, humus.

Uništavanjem humusa zemljište je degradirano, odnosno smanjuje se kvalitet zemljišta kao pogodnog tla za rast biljke.

Apelujemo na proizvođače da je paljenje žetvenih ostataka zastareli način njihovog uklanjanja sa njiva, i pričinjava ogromne štete poljoprivredi, životnoj sredini i prirodi.

Podsećamo da je ovaj vid uklanjanja žetvenih ostataka u našoj zemlji zakonom zabranjen!