banner-image

Uređivanjem gena stvara se živina otporna na avijarnu influencu

Laboratorija koja je klonirala ovcu ovcu Doli koristila uređivanje gena (CRISPR) za uzgoj pilića koji su otporni na infekciju ptičijim gripom tipa A

Influenci tipa A potreban je protein u ćelijama pilića, ANP32A da bi se replicirao. Tim naučnika, predvođen Mikeom McGrevom, sa Univerziteta u Edinburgu (Roslin Institut) koristio je tehniku uređivavanja gena (CRISPR) da modifikuje gen koji proizvodi protein u ćelijama pilića, što bi omogućilo pticama da prenesu ovu promenu na svoje potomstvo.

Na ovaj način stvorene su životinje koje su mnogo otpornije na ovaj virus. U direktnom kontaktu sa pticama zaraženim virusom influence zarazila se 1 od 10 ptica u studiji. Kada je inokulisano hiljadu puta višom infektivnom dozom, inficiralo se 5 od 10 ptica u ogledu.

Autori objašnjavaju da se virus prilagodio promeni i prešao na korišćenje dva druga proteina iz iste porodice (ANP32B i ANP32E) kako bi nastavio da se replicira, iako manje efikasno. Ovo je navelo autore da pokušaju da deluju na još dva gena, čime su zaustavili napredovanje virusa u jajima. Istraživači nisu mogli da uzgajaju kokoške sa ovom trostrukom izmenom gena, jer veruju da bi to imalo štetne neželjene efekte na plodnost životinja i njihovu sposobnost za napredovanje i imunitet.

Uprkos tome, istraživači smatraju da ovo predstavlja dokaz koncepta da se tehnika može koristiti za zaštitu od infekcije influencom tipa A.

Istraživači takođe smatraju da treba rešiti problem prenošenja virusa influence A sa divljih ptica koji su najčešći načini širenja ovog virusa u svetu, kao i direktni ili indirektni kontakti sa domaćom živinom. S obzirom da su spomenuti proteini bitni za infekciju influence tipa A visoko konzervirani, mora se rešiti problem univerzalne izmene gena koji je primenljiv kod različitih vrsta koje su prijemčive na ovaj virus.

Svi se slažu da je ovo vrlo zanimljiv dokaz koncepta koji ima potencijala za kontrolu avijarne influence u budućnosti.

Izvor: FB stranica Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad“