banner-image

Najviše zaposlenih u poljoprivredi u Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj…

U 2020. godini, otprilike 4,5% ukupno zaposlenih u EU, oko 9,4 miliona ljudi, radilo je u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Ogromna većina, ili 4,2% ukupno zaposlenih, radila je u poljoprivredi.

Sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i dalje je značajan izvor zapošljavanja, posebno u istočnim i južnim zemljama EU. Gledajući regionalne podatke NUTS 3, rumunski regioni Vaslui (61,7%) i Neamt (51,4%) prijavili su najviše stope zaposlenosti u ovom sektoru. Štaviše, u 114 regiona je preko 16,5% radne snage zaposleno u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, sa koncentracijom u Bugarskoj, Grčkoj, Poljskoj, Portugalu i Rumuniji.

Kako se ide ka donjem delu tabele, 137 regiona je 2020. godine imalo manje od 0,5% radne snage zaposlene u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu.

U apsolutnim brojevima, regioni sa najvećom zaposlenošću u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu se pretežno nalaze u Rumuniji, sa 8 od 10 regiona. Region Jaši u Rumuniji imao je najveći broj od 146.200 zaposlenih, a slede četiri druga rumunska regiona sa preko 100.000 zaposlenih svaki. Osim rumunskih regiona, još samo dva regiona su ušla u prvih 10 NUTS 3 regiona sa najvećim brojem zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu: Sandomiersko jedrzejovski u jugoistočnoj Poljskoj i Almeria u južnoj Španiji.