banner-image

U toku prikupljanje uzoraka za prvo nacionalno ocenjivanje meda

Savez pčelarskih organizacija Srbije u saradnji sa Srpskim društvom za testiranje i ocenjivanje meda organizuju Prvo nacionalno ocenjivanje meda sa međunarodnim učešćem.

Svaki učesnik ocenjivanja dobiće izjavu o autntičnosti od laboratorije koja će analizirati dostavljeni med (ANA LAB, trenutno jedina akreditovana laboratorija u Srbiji koja može da otkriva sve vrste dodatih stranih šećera medu, kojih u medu prirodno nema). To je izjava o prirodnosti meda i glasiće na ime pčelara. U izjavi će pisati da nije detektovano (ili jeste detektovano) prisustvo stranih šećera odnosno šećera drugog botaničkog porekla (od C3 ili C4 industrijskih biljaka). Izjavu potpisuje specijalizovani stručnjak za izotopsko ispitivanje sa licencom. Tržišna cena takve analize je 24.732 dinara, a na ocenjivanju ćete dobiti IZJAVU O AUTENTIČNOSTI u okviru cene kotizacije.

-Pčelari koji budu nagrađeni u ovom ocenjivanju, imaće pravo da svoje priznanje reklamiraju javnosti.

-Rezultati ocenjivanja biće javno objavljeni na sajtu SPOS-a i u časopisu SRPSKI PČELAR, a biće prosleđeni i svim medijima na objavljivanje.

Svrha ocenjivanja je:

-Promocija visokokvalitetnog meda u svakom delu spektra njegove upotrebe i potrošnje.

-Stimulacija pčelara da sprovode sve neophodne mere na pčelinjaku, kako bi došli do što sortnijeg meda, uz pomoć znalačke saradnje sa svojim pčelama.

-Podizanje svesti pčelara i potrošača o kvalitetu meda. Ovo je jedinstvena manifestacija stručnog  i promotivnog karaktera, koja će promovisati kvalitet meda iz Srbije. Osim toga, ovo takmičenje će se koristiti za generisanje svesti o tome kako različiti sistemi manipulacije medom mogu da utiču na kvalitet finalnog proizvoda.

Uslovi učešća:

-U olfaktornom ocenjivanju mogu učestvovati pčelari pojedinci, zadruge i firme (privredna društva).

-Na ocenjivanje je potrebno poslati 1 kg bilo kojeg meda sakupljenog tokom pašne sezone 2023. godine, naravno može se slati i više vrsta medova, ali se za svaku vrstu uplaćuje posebna kotizacija.

-Uz teglu je potrebno dostaviti deklaraciju meda (ne lepi se na teglu) istu kao kada se med stavlja u promet Nije potrebno izlagati se bilo kakvim troškovima, već odštampajte etiketu na štampaču na najobičnijem belom papiru, a možete čitko ispisati i rukom sve što zakon nalaže. Pravilan ispis svih podataka biće posebno cenjen i dodeljivaće se posebno priznanje za najbolju deklaraciju.

-Dostavite i informaciju o lokaciji sakupljanja meda (navedite atar sela ili grada gde je pčelinjak bio smešten tokom trajanja paše), U slučaju kada med šalju firme ili zadruge, navode imena svih mesta odakle su pčelari čiji je med homogenizovan u lotu iz kog tegla potiče.

Kotizacija za učešće iznosi 5.000 dinara plus PDV (ukupno 6.000 dinara) po vrsti meda i uplaćuje se na račun SPOS-a: 200-2361360102033-24 sa obaveznim pozivom na broj 6000.

Ocenjivanje će se obavljati u dve glavne kategorije: domaći medovi i inostrani medovi.

-SPOS nije odgovoran za bilo koje prijavljeno učešće nakon isteka propisanog roka, potpuni ili delimični gubitak materijala za učešće tokom transporta, hemijsko/prirodno ili organoleptičko kvarenje uzoraka usled promena temperature ili lomljenja tegli ili bilo kojeg drugog problema tokom transporta. Stoga je pošiljalac dužan da što bolje upakuje uzorke za transport. Poštanske, kurirske ili bilo koje druge troškove u vezi sa prevozom uzoraka do prostorija SPOS-a snosi pošiljalac.

-Organizator će obezbediti sve neophodne uslove da laboratorija i komisija za ocenjivanje ne znaju čiji med pregledavaju (slepo organoleptičko degustiranje), a to neće znati ni sam SPOS sve dok analiza i ocenjivanje ne budu završeni, a šifre ponovo spojene. Komisiju za ocenjivanje čine međunarodno priznati stručnjaci Srpskog društva za testiranje i ocenjivanje meda.

-Svaki pošiljalac meda na Prvo nacionalno ocenjivanje meda postaje učesnik ocenjivanja i samim slanjem meda prihvata da SPOS zadržava pravo odlučivanja o eventualnom objavljivanju ličnih podataka učesnika.

-U slučaju zadesnog oštećenja ili gubitka uzoraka, SPOS ne snosi odgovornost.

-Adresa za dostavljanje uzoraka: SPOS, ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd (sa naznakom: ZA NACIONALNO OCENjIVANjE MEDA). Uzorke je potrebno dostaviti najkasnije do 29. decembra 2023. godine.

Svečana dodela priznanja obaviće se na jubilarnom XV Državnom pčelarskom sajmu 10. februara 2024. godine, odmah nakon završetka stručnih predavanja u sali za predavanja. Imena nagrađenih biće objavljena pravovremeno, najmanje dan pre održavanja Sajma.