banner-image

Kako da najbolje što se može obavite setvu – savet stručnjaka Delta agrara

Optimalan rok za setvu ječma je teoretski od 25. septembra do 15. oktobra, a za ozimu pšenicu od 5. oktobra do 25. oktobra. Ovaj, najvažniji posao u poljoprivredi važno je uraditi efikasno i valjano, a kako biste to postigli, od velike pomoći biće vam saveti Jasne Matić, inženjerke poljoprivrede u kompaniji Delta agrar.

  • Koje su preporuke ratarima, kako da na najefikasniji način obave predsetvenu pripremu?

Praktično u uslovima globalnog povećanja temperature, kada više nema oštrih zima i kada su male šanse da kasno posejana pšenica i ječam  izmrznu, a rano posejana pšenica i ječam u toplim jesenjim danima mogu formirati prebujnu masu i biti domaćin cikadama i biljnim vašima koji prenose viruse i izazivaju virusna oboljenja, optimalan rok se mora prilagoditi ovim promenama.

Pre zasnivanja useva strnih žita, treba izvršiti obradu zemljišta  koja zavisi  od preduseva na parceli predviđenoj za setvu. Obrada zemljišta zavisi i od mehanizacije koju ratari koriste.  Danas se najviše primenjuje redukovana obrada, tanjiračama i kombinovanim priključnim mašinama koje imaju na sebi više radnih tela za obradu zemljišta. Sve češća primena je i direktne setve, sa sejačicama koje takođe imaju na sebi radna tela koja pripremaju zemljišni sloj u koji će seme biti uloženo.

Kvalitetna obrada zemljišta i kvalitetna setva, podrazumeva da seme bude uloženo na dubinu od 3 do 5 cm. Ukoliko je obrada zemljišta loša i ima na površini puno neusitnjenih biljnih ostataka, seme neće biti uloženo na adekvatnu dubinu i to može uzrokovati propadanje jednog dela semena, slabije razvijanje korenovog sistema ( što značajno može uticati na biljke , ako bude sušno proleće).

Nakon setve, preporučuje se i valjanje useva, što omogućava bolji kontakt semena i zemljišta , a samim tim i brže usvajanje vlage iz zemljišta , koja je neophodna za klijanje i nicanje useva.

  • Koje sorte preporučujete za optimalne rokove i kakve su njihove performanse?

Izbor sortimenta za ječam i ozimu pšenicu igra ključnu ulogu u postizanju stabilne i uspešne proizvodnje. U savremenoj poljoprivredi, odabir sorti koje su prilagođene našim specifičnim agroekološkim uslovima ima presudan značaj i čini značajan deo ukupnog izbora za svaku proizvodnu sezonu.

Sve sorte koje se nalaze u portfoliju Delta Agrara odlikuju se visokim i stabilnim prinosima, povećanom otpornošću na ključne bolesti, izuzetnom sposobnošću da ostanu uspravne tokom faze sazrevanja, pružajući izvanredan kvalitet brašna. Osim toga, kompanija pruža moderna rešenja u vezi sa pakovanjem koja značajno olakšavaju proces setve.

Posebno bismo izdvojili sorte pšenice Modern, Basilio, Ingenio i Marvel. Sorta Modern semenske kuće KWS, je pogodna za teška zemljišta, naročito za terene u dolinama reka jer i u tim uslovima daje veoma visoke i stabilne prinose. Ovo je sorta koja je izuzetno tolerantna na bolesti i odlikuje se dobrim kvalitetom brašna. Takođe, izdvojili bismo sortu pšenice Basilio, semenske kuće Axereal, koja je veoma rana sorta pšenice, dobro se prilagođava različitim klimatskim uslovima, veoma je tolerantna na izmrzavanje, odlikuje je nisko stablo tako da tretman regulatorima rasta nije potreban.

Iz semenske kuće Syngenta, izdvojili bismo sortu Ingenio, koja je dugo na našem tržištu i izuzetno je poznata našim proizvođačima. Odlikuje je jako stablo, izrazita otpornost na poleganje, klas sa osjem, stabilni prinosi, sorta koja je za sve terene gajenja. Tolerantna je na bolesti lista i klasa. Možemo se pohvaliti da sorta Marvel, kompanije KWS, poseduje odličan kvalitet zrna, visok sadržaj proteina i vlažnog glutena, kod koje tretman regulatorima rasta nije neophodan.

  • Kako će se prethodna proizvodna godina odraziti na jesenju setvu? Kako ratari mogu da na najefikasniji način koriguju proizvodnju i prilagode je uslovima koje iziskuju klimatske promene?

Prethodna proizvodna godina je bila veoma teška za ratare. Duga topla jesen, prouzrokovala je veliki napad cikada i biljnih vašiju što je kao posledicu imalo useve zaražene virusom, kako kod ječma tako i kod pšenice. Bilo je neophodno izvršiti u jesen tretmane insekticidima, što naravno poskupljuje proizvodnju.

Kišno proleće je omogućilo sa jedne strane, neophodnu vlagu za razvoj biljaka, ali je omogućilo i dobre uslove za razvoj bolesti na usevima.  Neki proizvođači su tretirali i po tri puta useve fungicidima, mnogi su kasnili sa tretmanom jer nisu mogli ući u njivu sa mehanizacijom, i nakon svega opet je bio veliki procenat zaraženih biljaka Fusariumom. Proizvođačima se preporučuje da upotrebu mineralni đubriva određuju na osnovu analize zemljišta, kako bi se izbegli nepotrebni troškovi. Količinu semena za setvu treba izračunati za svaku sortu, i po preporuci semenske kuće. Setvu, po mogućnosti pomeriti u drugi deo oktobra meseca, a najbolje je kupiti seme tretirano insekticidima.

  • Koliko je važna gustina setve kao agrotehnička mera, koje su preporuke za gustinu?

Gustina setve znatno utiče na prinos i kvalitet useva. Preporuke za gustinu setve će zavisiti od konkretne kulture i sorte, ali i od uslova uzgoja. Generalno, preporučuje se da se pažljivo prate preporuke za gustinu setve koje su navedene na dekalraciji semena ili su dostupne od strane agroekonomista ili stručnjaka za poljoprivredu. U optimalnoj gustini setve , biljke će imati dovoljno prostora za svoj razvoj.

  • Koliko je važna setva deklarisanog semenskog materijala i kako taj potez utiče na proizvodnju?

Setva deklarisanog semenskog materijala je izuzetno važna jer garantuje kvalitet i genetsku čistoću semena. Korišćenjem deklarisanog semenskog materijala, poljoprivrednici mogu biti sigurni da će dobiti sorte sa željenim karakteristikama i performansama. To može značajno uticati na prinos, otpornost na bolesti i kvalitet proizvoda. Takođe, setva deklarisanog semena često omogućava pristup savremenim sortama koje su prilagođene trenutnim zahtevima tržišta i agroekološkim uslovima.

  • Kvalitet dorade i zaštita semena ključni

Da bi sorte ostvarile vrhunski genetski potencijal, prvi korak je kvalitet dorade i zaštita semena. Kada smo kao kompanija krenuli u ovaj posao opredelili smo se za to da doradu radimo najkvalitetnijim mašinama i sredstvima. Konstantnim ulaganjem u razvoj tehnologije i kadar kao i proširivanjem kapaciteta zadobili smo poverenje naših kupaca. Ove godine u ponudi imamo seme tretirano preparartima Yunta Quattro, Nuprid, Peridiam, Systiva, Lamardor, Premis.

Nuprid i Yunta Quatro su insekticidi koji će uštedeti proizvođačima, jer se izbegava jesenje tretiranje useva protiv biljnih vašiju i cikada koji su prenosioci virusnih oboljenja.

Preporuka Delta Agrara je da izbor uvek bude na deklarisanom semenskom materijalu. Deklarisano seme ima veći genetski potencijal prinosa, mnogo je pouzdanije i bezbednije za setvu od merkantilne pšenice (tavanuše) koju pojedini poljoprivredni proizvođači koriste za setvu. Norma setve kod nedeklarisanog semena je veća, a najčešće su kod takvog semena u velikoj meri i prisutne bolesti koje se prenose semenom. Neke od najopasnih su fuzarioze i glavnica pšenice. Uvek treba imati u vidu da od nedeklarisanog semena možemo dobiti proizvod koji je štetan za ishranu ljudi i životinja i koji ne možemo prodati na tržištu.