banner-image

Suva trulež registrovana u usevima uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo usevi uljane repice se, zavisno od vremena setve, nalaze u fazi od 3 do 9 i više listova razvijeno (13-19 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice iz najranijih rokova setve  utvrđeno je prisustvo simptoma  suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 7% biljaka. Simptomi su registrovani na pojedinačnim listovima na rubnim delovima parcela.

Karakteristični simptomi sive truleži  na listovima uljane repice su pege unutar kojih se nalaze crna tačkice koje predstavljaju plodonosna tela gljive, piknide sa piknosporama. Simptomi ovog patogena se mogu razviti i registrovati tokom cele godine u svim razvojnim fazama uljane repice. Ovaj patogen se širi raznošenjem piknida vetrom i padavinama. U daljim fazama patogen zahvata i stablo u kome izaziva rak. Pri intezivnoj pojavi, suva trulež može izazvati smanjenje prinosa i poleganje uljane repice.

Prag štetnosti za primenu fungicida prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka.

S obzirom na to da se trenutno registruju simptomi ovog patogena u značajno nižim procentima, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva uljene repice.