banner-image

Pogonu Naš med odobren izvoz meda u Kinu

Juče je Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) dobio obaveštenje od Opšte uprave carina Narodne Republike Kine da je Pogon NAŠ MED registrovan za izvoz meda u Kinu!

U  zvaničnom nalogu ovog pogona u sistemu za uvoznike u Kinu piše da je odobreno. I na javnom sistemu svih uvoznika u Kinu nalazi se ovaj Pogon. Dobijen je i uvozni broj i za sad je pogon Naš med jedini za med i pčelinje proizvode na spisku iz Srbije. Sve to su proverili i potvrdili i iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, koje je nadležno za izvoz poljoprivrednih proizvoda, te i med.

Odmah je kontaktiran kupac iz Kine i obavešten o dobijanju odobrenja na koje se čeka od jula, kada je država Srbija, odnosno Uprava za veterinu, poslala  Kini svu zahtevanu dokumentaciju, koja je do sada bila na razmatranju kod nadležnih organa Narodne Republike Kine.