banner-image

Za soj bolesti plavog jezika koji se širi se Evropom nema komercijalne vakcine

Holandski veterinari primetili su kliničke znake bolesti plavog jezika (BTV) kod ovaca na pet farmi u provincijama Severna Holandija i Utreht 3. i 4. septembra.
Dana 5. septembra, holandska referentna laboratorija Vageningen Bioveterinari Research (VBVR) potvrdila je bolest plavog jezika na četiri od pet farmi i identifikovala serotip 3 (BTV-3). Virus plavog jezika se brzo širi među stokom u Holandiji, usmrćujući ovce i izazivajući bolest kod goveda.
Virus, koji šire „komarčići“ (Culicoudes, eng midges), ne inficira ljude, ali je zabrinutost velika jer su holandske farme pogođene sojem za koji u Evropi nije komercijalno dostupna vakcina.
U protekle 2 nedelje, broj inficiranih holandskih farmi porastao je sa oko 300 na više od 1100.
U toku prošle nedelje izbijanje bolesti plavog jezika zabeleženo je i u Nemačkoj i u Belgiji. Prethodna epidemija, koja se proširila Evropom 2007, koštala je oko 175 miliona evra samo u Holandiji. Nadležno ministarstvo poljoprivrede razmatra nabavku žive vakcine protiv ovog serotipa virusa iz Južne Afrike .
Postoji 28 serotipa virusa plavog jezika, a serotip 3 do sada nije bio registrovan u Evropi, kao ni u Srbiji.
Značajno je da ne postoji unakrsni imunitet između različitih serotipova, pa iz tog razloga, radi uspešne prevencije bolesti, vakcina koja se primenjuje mora biti načinjena protiv serotipa koji se pojavljuje na određenom prostoru.
Izvor: FB stranica Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad“