banner-image

Zrenjanin podstiče razvoj umetničkih i stari zanata

Prvi put raspisan konkurs za dodelu sredstava za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti

Kako je nedavno i najavio prilikom obilaska naseljenih mesta u sklopu akcije „Da nam sela budu bliža“, gradonačelnik Simo Salapura raspisao je danas Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2023. godini.

Ovo je, naveo je, prvi takav konkurs, a za tu namenu iz gradskog budžeta izdvojeno je dva miliona dinara.

Kako se u tekstu oglasa navodi, opšti cilj Programa je podrška poslovima koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na osnovu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata

Cilj je unapređenje i očuvanje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za umetnički ili stari zanat  ili posao domaće radinosti, zatim povećanje konkurentnosti i razvoj preduzetništva na teritoriji grada Zrenjanina. Takođe, predviđenim merama daje se podrška opstanku, revitalizaciji i zaštiti starih i umetničkih zanata.

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova za ulaganje u nabavku mašine/opreme/ specijalizovanog alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, kao i za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala.

Planirano je da za nabavku mašine/opreme/ specijalizovanog alata bude odobreno od najmanje 50.000 dinara do najviše 200.000 dinara, odnosno do 75 odsto od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV-om i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl. 

Za nabavku repromaterijala biće odobrena sredstva u visini od najmanje  30.000 dinara do najviše 200.000 dinara, odnosno do 75 odsto od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV-om i bez zavisnih troškova  prevoza i sl.

Rok za prijavu je 6. oktobar ove godine.

Detaljne informacije o učešću na konkurs i obrasci prijave dostupni su na sajtu grada u delu Konkursi i oglasi: https://zrenjanin.rs/sr/e-uprava/oglasi-i-konkursi