banner-image

Žene na selu često su diskrimisane, siromašne i izložene nasilju

Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je da su starije žene na selu nedovoljno vidljive i da su ugrožene, kao i da im je najpre potrebno pružiti snažnu i kontinuiranu podršku kako bi se upoznale sa svojim pravima, a potom i dobile mogućnost da ta prava ostvare.

-Postojeći normativni okvir za ostvarivanje prava te kategorije žena veoma dobar, ali one ne mogu da dođu u priliku da poboljšaju svoj status“, rekao je Pašalić u Nišu, predstavljajući „Poseban izveštaj Zaštitnika građana o zastupljenosti usluga socijalne i zdravstvene zaštite za starije žene koje žive na selu“, saopštila je insititucija kojom rukovodi.

Prema njegovim rečima, neophodno je da nadležne institucije, uključujući i lokalne samouprave ulože dodatni napor kako bi starije žene na selu dobile priliku da ostvare svoja prava, jer se one još uvek, i to u velikoj meri, suočavaju sa siromaštvom, diskriminacijom i nasiljem.

Zaštitnik građana je takođe istakao da ta ranjiva grupa ne uživa u potpunosti socijalna i zdravstvena prava i to najpre zbog nedostatka posebnih usluga i servisa podrške, uključujući i usluge socijalne zaštite, kao i zbog otežanog pristupa zdravstvenim ustanovama.

Pašalić je podsetio i da starije žene na selu retko imaju stalna primanja i ličnu imovinu, kao i da je gotovo nepostojeći njihov uticaj na razvoj lokalnih politika, ili pri donošenju odluka koje direktno utiču na njihove živote.

Predsednica udruženja „Snaga prijateljstva – Amity“ Nadežda Satarić naglasila je da je socio-ekonomski položaj starijih žena na selu znatno nepovoljniji od onih koje žive u gradskim sredinama, da mnoge od njih nemaju stalna primanja ili penziju, kao i da većina tih žena trpi ekonomsko nasilje.

Prema njenim rečima, popis iz 2022. godine pokazuje da je u Srbiji registrovano 836.000 žena starijih od 65 godina, i da njih oko 336.000 živi na selu.

„Prema istim podacima, u seoskim sredinama živi 74.000 žena starijih od 80 godina i to najviše u samačkim domaćinstvima“, rekla je Satarić i dodala da su starije žene na selu u mnogo nepovoljnijem položaju od starijih muškaraca u seoskim sredinama.

Izvor: Beta