banner-image

Potražnja za kukuruzom na berzi veća od ponude, cena 16,5 dinara

Na robno – berzanskom tržištu tokom ove nedelje zabeležen je rast cena kukuruza i soje, ali i pad cene pšenice.

Ukupan obim trgovanja bio je manji u odnosu na prethodnu nedelju za 28,87% i iznosio je 2.365,00 tona robe, pri čemu je njegova finansijska vrednost iznosila 56.781.550,00 dinara (22,36% manje nego protekle nedelje). Najviše se trgovalo kukuruzom i pšenicom.

Kukuruz je tokom ove nedelje bio najtrgovanija kultura i njegov udeo u ukupnom obimu prometa iznosio je 46%. Tokom čitave nedelje tražnja je bila veća od ponude. Potraživao se kukuruz sa analizom na aflatoksin, kao i kukuruz bez analize, ali i vlažniji kukuruz do 16% vlage. Posebno je bila iskazana tražnja za kukuruzom na paritetu CPT luka sa isporukom u decembru. Kupce su najčešće činili izvoznici, trgovci i domaći prerađivači. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 16,00 do 16,50 din/kg bez PDV-a.

Ponder cena iznosila je 16,34 din/kg bez PDV-a (17,98 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na prethodnu sedmicu predstavlja rast cene od 2,11%. Trgovalo se takođe i kukuruzom na paritetu CPT kupac po ceni od 17,20 din/kg bez PDV-a, kao i kukuruzom rod 2022. godine na paritetu CPT kupac po ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a.

Kada je u pitanju pšenica, ona je u ukupnom obimu prometa učestvovala sa udelom od 42%. Početkom nedelje primetna je bila povećana tražnja za pšenicom. Sredinom nedelje ponuda je bila blago povećana, da bi krajem nedelje ona bila izuzetno slaba, a tražnja povećana, pri čemu su kupci potraživali pšenicu sa različitim parametrima kvaliteta. Pšenicom se tokom ove nedelje trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 19,20 din/kg bez PDV-a (21,12 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na sedam dana ranije, primetan je pad cene od 1,29%. Zaključeni su i berzanski ugovori za pšenicu sa primesama do 5% na cenovnom nivou od 20,30 din/kg bez PDV-a.

Tržište soje je tokom cele nedelje bilo veoma mirno, da bi tek poslednjeg dana u nedelji došlo do povećanja aktivnosti. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 50,70 do 51,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 50,76 din/kg bez PDV-a (55,84 din/kg sa PDV-om), te je primetan rast cene od 2,68%.

Od ostale robe, trgovalo se još i mineralnim đubrivom u formulaciji NPK 16:16:16 u pakovanju 25/1 po ceni od 54,66 din/kg bez PDV-a. U ponudi se našao i MAP 12:52 u manjim količinama po ceni od 84,15 din/kg bez PDV-a.

Suncokretova sačma sa 33% proteina nudila se u toku nedelje po ceni od 30,20 din/kg bez PDV-a.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenihcena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Evropa i dalje trpi padavine, koje sprečavaju poljske radove. U Brazilu, suvi uslovi izazivaju zabrinutost u regionu Mato Groso. Setva soje ima problema da se nastavi, što pokreće zabrinutost za drugu setvu kukuruza u februaru. Izvoznici žitarica pažljivo prate trendove tražnje i razliku u ceni između francuskih žitarica i ostalih konkurenata, dok se finalizuje alžirski novi tender. Uvoz kukuruza u EU se povećao sa ukupnom količinom uvezenom od početka sezone od 5,84 mil t. Tempo uvoza je znatno slabiji nego prošle godine, sa brazilskim i ukrajinskim kukuruzom koji dominiraju tržištem. Robna tržišta se trenutno kreću u suprotnim smerovima. Cene sirove nafte su ponovo pale, što od početka meseca čini pad od oko -7%, u Njujorku. Ovaj trend snižavanja je takođe zabeležen u Evropi za Brent sirovu naftu. Sa druge strane, poljoprivredna robna tržišta na Evronekstu zabeležila su rast kod žitarica i uljarica. Suočeni sa obnovljenim tenzijama u regionu Odese, učesnici na tržištu su oprezni što se tiče dinamike aktivnosti iz Ukrajine.

USDA je procenilo proizvodnju kukuruza 2023/24. na 130 mil t, što je sniženje za 5 mil t u odnosu na prethodnu procenu. U SAD, žetva dobro napreduje, sa skinutih 81% kukuruza i 91% soje. Setva ozime pšenice je dostigla 90%, što je u skladu sa prosecima prethodnih godina. USDA je izvestilo o prodaji 126.000 t soje za Kinu, što je u skladu sa USDA prognozom uvoza od 100 mil t. USDA je takođe izvestilo od prodaji 289.575 t kukuruza za Meksiko. U Čikagu cene soje i naročito sojine sačme su rasle. Vremenske prilike u Brazilu podstiču strahove za budući proizvodni potencijal, sa prognozom koja je za sad bez padavina. Tržište je takođe našlo podršku u objavi o novim prodajama soje za Kinu, uključujući prodaju od 110.000 t o kojoj je izvestilo USDA. Kukuruz je pao na najniži trgovani nivo, a tržište pšenice je raslo na najviši nivo u 3 nedelje.