banner-image

U voćnjacima registrovano prisustvo prezimljujućeg imaga kruškine buve

Na terenu RC Šabac  Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja(PIS), zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i do sada primenjenih hemijskih mera zaštite nalaze u različitim fazama opadanja lišća.

Foto: PIS

Vizuelnim pregledom zasada, registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 5,25 %.

Usled pojave sezonskog dimorfizma zimska forma imaga obične kruškine buve se razlikuje od letnje forme. Zimski imago je veći, tamniji i otporniji  na niske temperature.

RC Šabac nastavlja praćenjem obične kruškine buve.