banner-image

Dr Srđan Anđelović: Izazovi i trijumfi u proizvodnji soje 2023. i očekivanja za 2024.“

Dr Srđan Anđelović, Delta agrar: Prošla godina donela je brojne izazove proizvođačima soje, stvarajući nezapamćene teškoće u ovom sektoru. Nažalost, 2022. godina bila je izuzetno nepovoljna za proizvodnju soje, što je dovelo do ostvarenja najnižeg prosečnog prinosa do sada. Svi negativni efekti osetili su se ne samo kroz smanjenje količine proizvedenog semena, već i kroz značajan pad kvaliteta. Uprkos ovim izazovima, Delta agrar je uspeo da proizvede dovoljne količine semena soje sa visokom energijom i klijavošću, zadovoljavajući potrebe kako domaćeg, tako i inostranog tržišta.

Dr Srđan Anđelović

Ušavši u proizvodnu 2023. godinu s navedenim parametrima, beležimo smanjenje zasejanih površina pod sojom. Nažalost, povećano učešće nesertifikovanog semena kod soje, koje čini preko 80%, stvara izazove u tačnom procenjivanju ukupno posejane površine. Prema podacima Zajednice za industrijsko bilje, površine pod sojom u 2023. godini kretale su se između 150.000 i 160.000 hektara, a ostvaren je prosečan prinos od 3 tone po hektaru. Ovi podaci ukazuju na kompleksnost trenutne situacije u sektoru soje.

U poređenju s prethodnom godinom, agroekološki uslovi u 2023. znatno su se poboljšali. Sezona se može podeliti na dva ključna dela: prvi deo, od aprila do maja i jun sa obeleženom obilnom i dobrom raspodelom padavina na većini lokaliteta. Nasuprot tome, drugi deo vegetacije, od jula do septembra, karakterišu prosečne ili čak ispodprosečne količine padavina. Visoke temperature tokom ovog perioda, zajedno s nedostatkom kiše, imale su značajan negativan uticaj na proces nalivanja semena. Kao rezultat toga, zabeležena je smanjena masa od 1000 semena, što je direktno uticalo na prinos.

Delta seme u Somboru spada u sam vrh dorađivača sa najsavremenijom opremom

Pored izazova u agroekološkim uslovima tokom drugog dela vegetacije i svemu prethodno navedenom, možemo sa zadovoljstvom istaći da je Delta Agrar ostvario rezultat koji nadmašuje prosečna očekivanja, pružajući čvrst temelj za uspešan početak 2024. godine. Posebno je važno napomenuti da smo uspeli da ojačamo poverenje među proizvođačima. Ovi izuzetni rezultati predstavljaju optimističan signal za budućnost poljoprivredne proizvodnje soje.

Važno je napomenuti da smo uspeli da proizvedemo dovoljnu količinu kvalitetnog semena svih naših Selsem sorti kako za domaće tako i za inostrana tržišta. Ovde ne smemo izostaviti činjenicu da smo 2022. godine u izrazito nepovoljnoj godini za proizvodnju soje uspeli da proizvedemo kvalitetno seme za koje smo dobili potvrdu od proizvođača i nismo imali ni jednu reklamaciju na terenu.

Današnje neuporedivo turbulentnije promene agroekoloških uslova, u poređenju s prethodnih 10 do 15 godina, usmerile su naš pristup selekciji soje. Kroz skraćivanje vegetacionog perioda i izbegavanje nepovoljnih uslova tokom drugog dela vegetacije, zajedno s povećanjem proizvodnog potencijala do nivoa sorti pune vegetacije, postigli smo stabilne i ekonomski održive prinose Selsem soje.

Istakli bismo naš ultra rani i rani sortiment Maestral 000, Panonka 00 i Pasat 00, koji je namenjen za redovnu , svaku zakasnelu setvu u toku maja i postrnu setvu u toku juna meseca. Maestral kao ultra rana sorta kratke vegetacije postala je dominantna u izboru sorti za postrnu setvu soje i može se sejati do početka jula.

Od prošle godine našem ranom sortimentu priključila se još jedna rana sorta – Nautilus. Nautilus je naša nova sorta dve nule dužine vegetacije, namenjena i redovnoj i postrnoj setvi. Visoko je otporna na poleganje i pucanje mahuna, a odlikuje je visok proizvodni potencijal (>5,0 t/ha)

Selsem soja ima 10 registrovanih sorti na Evropskoj listi a dve su u procesu registracije

Kako je procentualno učešće sorti I grupe zrenja u strukturi setve soje u našoj zemlji izuzetno veliko i preko 50 % mi smo uspeli da u poslednje 3 godine upotpunimo Selsem sortiment sa 3 nove sorte soje I grupe zrenja Posejdon, Vihor i Monsun. Njihove povoljne i stabilne proizvodne karakteristike su prepoznali veliki broj naših partnera i proizvođača soje tako da sve više zauzimaju mesto na njihovim proizvodnim površinama.

Sorte srednje kratke i srednje dužine vegetacije Dana i Pelikan sa ostvarenim rezultatima u proteklim godinama pokazuju sve svoje povoljne proizvodne karakteristike.

Takođe sorte starije genetike Volođa , Dukat, Galeb i Gorštak po ostvarenim rezultatima ne zaostaju na našem izrazito zahtevnom tržištu soje i pokazuju opravdanost postojanja na našoj sortnoj listi.

Da se radi o sortama sa dobrim proizvodnim karakteristikama i visokim proizvodnim potencijalom govori podatak da je iz godine u godinu procentualno učešće izvoza semena Selsem soje sve veće i da je sve veći broj zemalja na kojima smo prisutni. Trenutno imamo 10 registrovanih sorti na evropskoj listi i dve sorte su u procesu registracije. Ostvareni rezultati u Italiji, Mađarskoj, Rumuniji i Hrvatskoj gde je konkurencija izuzetno velika pokazuju nam da smo na pravom putu kako na stvaranju novih ideotipova tako i u pozicioniranju našeg sortimenta.

Na kraju ne smemo da izostavimo i našu fabriku za doradu semena – Delta seme u Somboru koja spada u sam vrh dorađivača sa najsavremenijom opremom.

Poslednjih godina, agroekološke promene su značajno uticale na kvalitet semena i njegov vizuelni izgled. U skladu s tim, naša oprema sada uključuje najsavremeniji kolor sorter, čije inovativno delovanje obećava zadovoljenje i najstrožijih zahteva proizvođača soje. Ova tehnološka nadogradnja predstavlja ključni korak ka ispunjenju očekivanja čak i najzahtevnijih proizvođača soje, pružajući im pouzdano rešenje za postizanje vrhunskih rezultata.

Prateći stalna suočavanja s promenama u agroekološkim uslovima tokom proteklih godina, Delta Agrar je jedna od kompanija koja se trudi da donosi inovacije i poboljšanja u selekciji soje. Novi sortimenti u Selsem portfoliju pokazuju uspeh u prilagođavanju i povećavaju proizvodnog potencijala. Konstantna ulaganja u razvoj tehnologije dorade semena dodatno doprinose postizanju vrhunskog kvaliteta. Delta Agrar ostaje lider u industriji soje, kombinujući tradiciju s modernim pristupom i stalnoj težnji ka postizanju što boljeg kvaliteta.