banner-image

Da li je Izrael novo tržište za srpsko voće i povrće

Tržište Izraela nudi znatne mogućnosti našim kompanijama u prehrambenom sektoru, posebno izvoznicima zamrznutog i sušenog voća i povrća, džemova i namaza.

Velika je potražnja za zamrznutim programom, a izraelski uvoznici i distributeri, zbog novonastale situacije, traže alternativna tržišta i nove dobavljače.

Privredna komora Srbije (PKS) i Predstavništvo u Jerusalimu biće podrška svim našim proizvođačima i izvoznicima koji žele da plasiraju svoje proizvode na ovo tržište, kako u pogledu povezivanja sa poslovnim partnerima, tako i upoznavanja sa standardima i procedurama uvoza u tu zemlju, istaknuto je na sastanku u PKS.

Sastanku su prisustvovali predstavnici kompanija, proizvođači i izvoznici zamrznutog i sušenog voća i povrća, zainteresovani da počnu poslovanje na tržištu Izraela, kao i oni koji već izvoze, a koji su kolegama preneli iskustva u poslovanju sa izraelskim partnerima.

Danijela Strižak, pomoćnik direktora Sektora za internacionalizaciju PKS naglasila je da Izarel traži mogućnosti za dodatnu nabavku određenih proizvoda koji su im neophodni, kao i da je sve veća potražnja za zamrznutim programom.

Aleksandar Nikolić, direktor Predstavništva PKS u Jerusalimu i počasni konzul Srbije u Izraelu, predstavio je izraelsko tržište istakavši da je perspektivno, sa dobrim platežnim mogućnostim, geografski blizu  i sa velikim potrebama alternativnog snabdevanja.

Kako je objasnio, u Izraelu su dominantna četiri velika trgovinska lanca sa nacionalnim mrežom supermarketa. Podseća da zemlja postepeno snižava carine i pojednostavljuje procedure, tako da je u planu da se do 2027.  godine olakša uvoz i voća i povrća.

Postoje očekivanja koja idu u prilog relaksiranju zahteva koji se odnose na Košer standardizaciju, čime bi se pospešila i mogućnost izvoza ne samo u Izrael, već i u treće zemlje u kojima postoji potražnja za košer hranom, dodao je Nikolić.

Predstavnici PKS ukazali su na mogućnost organizovanja edukacija i seminara o Košer standardizaciji i drugim propisima koji se primenjuju u Izraelu, kao i Dana dobavljača, događaja na kome bi se u PKS, susreli srpski izvoznici sa izraelskim distributerima i razgovarali o konkretnim poslovima.