banner-image

Arhus centar organizuje skup o klimatskim promenama u ponedeljak, 4. decembra

Arhus centar Novi Sad organizuje u ponedeljak, 4. decembra, okrugli sto “Klimatske promene –  Principi održivosti, uloga zelene ekonomije i kontinuirano smanjenje uticaja privrede na klimu“. 

Organizaciju skupa podržali su Misija OEBS-a u Srbiji, kompanija Lafarž i Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu.  

Okrugli sto će okupiti predstavnike akademske zajednice, lokalnih institucija, biznis sektora, ljude koji se bave zaštitom životne sredine na državnom i lokalnom nivou, zainteresovanu javnost, organizacije civilnog društva kao i novinare koji izveštava¡u o żivotnoj sredini i klimatskiin promenama.

Skup se realizuje u okviru šireg projekta sa ciljem podizanja svesti i jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti, poslovnih subjekata, akademskih krugova i mladih iz Beograda, Subotice i Novog Sada radi unapređenja rešenja klimatske otpornosti.

 Arhus centar poziva zainteresovane da prisustvuju ovom skupu koji će se održati u amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe “Slavko Carić“, Geri Karolja, broj 1, Novi Sad, sa početkom u 10.30 časova. 

Teme okruglog stola su cirkularna ekonomija i klimatske promene, rešenja za smanjenje uticaja industrije na klimu, dekarbonizacija, smanjenje potrošnje resursa, primeri dobre prakse i finansijski instrumenti koji podržavaju prelazak na zelenu ekonomiju. 

U okviru ovog događaja, u svečanom delu programa,  Arhus centar Novi Sad dodeliće zahvalnice istaknutim pojedincima, partnerima i akterima volonterskih aktivnosti na očuvanju životne sredine.