banner-image

Za razvoj tradicionalnih zanata bespovratno osam miliona dinara

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije raspisalo je Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2023. godini.

Ministarstvo po ovom konkursu dodeljuje 8.000.000 dinara.

Privredni subjekti prijavljuju svoje projekte isključivo na obrascu SZTZ (koji je sastavni deo konkursne dokumentacije) i mogu da konkurišu za dodelu subvencija za jednu namenu.

Subvencije namenjene za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata koriste se za sledeće namene:

1) za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi tradicionalnim zanatima,

2)  za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata, kroz organizaciju radionica i obuka edukativnog karaktera, namenjenih drugim privrednim subjektima ili zainteresovanim licima.

Privredni subjekti koji  konkurišu za sredstva iz tačke  1. mogu dobiti iznos od 240.000 dinara, a ukoliko kokurišu za sredstva iz tačke 2.iznos sredstava je najmanje 300.000 a najviše 600.000 dianra.

Obrazac zahteva za korišćenje sredstava se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva www.must.gov.rs.

Rok za dostavu prijava je 6. decembar 2023. godine.

 Dodatne informacije u vezi sa Konkursom i konkursnom dokumentacijom mogu se dobiti putem telefona 011/26-42-160, radnim danom od 10 do 14 sati.