banner-image

EU: Novi način deklarisanja vina stupio na snagu

Danas na snagu stupaju nove smernice o označavanju sastojaka i nutritivnih vrednosti na vinima i aromatizovanim vinima u Evropskoj uniji. Dodatne informacije na etiketama omogućiće potrošačima da imaju bolji uvid u ono što kupuju.

Nove smernice primenjivaće se na sva vina i vinske proizvode dobijene iz berbe 2024. godine, dok će sva vina proizvedena pre 8. decembra 2023. godine i dalje biti izuzeta od novih pravila sve dok zalihe ne budu iscrpljene.

Smernice otvaraju mogućnost da se navede lista sastojaka i nutritivna vrednostii na fizičkoj etiketi vina ili putem posebnih elektronskih sredstava kao što je QR kod. Alergeni će i dalje biti prikazani na fizičkoj etiketi, kao i energetska vrednost. Informacije dostupne na mreži trebale bi biti jednako vidljive i dostupne potrošačima kao informacije na fizičkoj etiketi.

Reč „sastojci“ trebala bi lako biti prepoznatljiva potrošačima na etiketi i ne sme se mešati sa drugim elektronskim sredstvima koja sadrže marketinške poruke. Iako su pravila postavljena 2021. godine, a detaljnija način njihove primene izdat pre nekoliko meseci, Komisija je nedavno objavila set pitanja i odgovora kako bi olakšala primenu novih smernica.

Nacionalne vlasti će biti odgovorne za sprovođenje novih pravila.

Primena smernica trebala bi da izjednači  vino i sve druge prehrambene proizvode koji su mnogo godina bili obavezni da pruže takve informacije. Vino je dosad, kao i druga alkoholna pića, bilo izuzeto od obaveze pružanja informacija o listi sastojaka i nutritivnoj deklaraciji.

Na novim etiketama vina, potrošači će, između ostalog,moći pronaći sledeće informacije:

 1. oznaku kategorije proizvoda od vinove loze
 2. pojam „zaštićeno geografsko poreklo“ (PDO) ili „zaštićena geografska oznaka“ (PGI), i njegovo ime, za vina upisana kao geografski pokazatelji
 3. sadržaj alkohola
 4. indikaciju porekla
 5. ime punionice ili ime proizvođača ili prodavca
 6. neto sadržaj
 7. sadržaj šećera u slučaju kategorija penušavih vina
 8. nutritivnu deklaraciju
 9. listu sastojaka
 10. supstance koje izazivaju alergije ili intolerancije
 11. minimalni rok trajanja proizvoda.

Ove  informacije ubuduće će garantovati potrošačima maksimalnu transparentnost pri odabiru i kupovini vina.

S.K.