banner-image

U Skupštini predlog za osnivanje uprave za stočarstvo i ministarstva za preduzetništvo i zadruge

U Skupštinu Srbije i i kabinet predsednika Srbije stigli su predlozi i sugestije za formiranje nove Vlade Srbije u kome se predlaže osnivanje uprave za stočarstvo u okviru Ministarstva poljoprivrede. Pored toga predlaže se i formiranje ministarstva za preduzetništvo i zadrugarstvo

U obrazloženju za osnivanje uprave za stočarstvo navodi se da se ovaj sektor smanjuje u skoro svim proizvodnjama. Posebno je kritično u tovnom i mlečnom govedarstvu, ali i svinjarstvu. Razlozi su višestruki, a uglavnom je reč o teškoćama primarnih proizvođača, koji su često sputavani niskim otkupnim cenama, bespotrebnim uvozom i nedostatkom stručne pomoći (ima izuzetaka).

Uprava za stočarstvo je potrebna da bi se pospešila primena standarda u stočarstvu (odgajivačka selekcija) i zaštitili domaći proizvođači od uvoza, takođe, razvila bi potrebnu evidenciju i informisanost o stanju u celom sektoru i na osnovu toga odobravao bi se uvoz ili ne ’’, kaže Čedomir Keco, zastupnik novosadskog udruženja ,,Agroprofit“.

Uprava bi na osnovu ustanovljene evidencije o vrsti i kategoriji stoke bila u mogućnosti da kreatorima agrarne politike, pre svega, Ministarstvu poljoprivrede, pruži i niz podataka za donošenje programa i podsticajnih mera. Uprava bi bila i predlagač svih odluka i propisa odgajivačkog programa, kao i kontrolor programa rada savetodavnih službi u sektoru stočarstva.

Predlog za ubrzanu sistematizaciju

Za rad ove uprave, uglavnom, postoje kadrovi u odelenju za stočarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a prema naglašenoj potrebi može da se po ubrzanom postupku donese sistematizacija za poslove i zadatke u upravi za stočarstvo.

Predlog teksta o upravi za stočarstvo, koji je sastavni deo teksta o Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Zakonu o ministarstvima:

Uprava za stočarstvo, kao organ uprave u sastavu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, obavlja poslove državne uprave i poslove koji se odnose na: razvoj i praćenje stočarstva, povećanje broja i kategorija stoke, primenu odgovarajućih programa inovacija, odobravanje izvoza i uvoza životinja, kontrolu rada savetodavnih poljoprivrednih službi u sektoru stočarstva, proveru opravdanosti ulaganja i održivosti za programe investicija, neophodnost i primenu Zakona o dobrobiti životinja, mere za očuvanje i zaštitu genetskih resursa i povećanja korišćenja pašnjaka, posebno mera za podjednak razvoj stočarstva u regionima sa otežanom poljoprivrednom proizvodnjom, programe za razvoj ekološkog stočarstva, izradu propisa i mera za učešće u podsticajima, realizaciju mera i strategija u ovoj oblasti, praćenje sektora tržišta i predlaganje mera i izrade procena na tržištu, saradnju sa evropskim institucijama i projektima iz ovog delokruga, sprovođenje zootehničkih mera i koncipiranje pravila za udruživanje proizvođača, sprovođenje programa selekcije, implementaciju novih biotehnologija u stočarstvu, upravljanje bankom gena domaćih životinja, kontroliše organizaciju tržišta u sektorima govedarstva, svinjarstva, ovčarstva, kozarstva, živinarstva, pčelarstva i ribarstva, posebno se zalaže za uzgoj kopitara, kao i druge poslove određene zakonom.

Predlog je da se u poslednji stav teksta o Ministarstvu poljoprivrede u Zakonu o ministarstvima upiše sledeći pasus: Ministarstvo uvodi u rad ombudsmana za hranu, kao zaštitnika potrošača i proizvođača.

Osnovni zadatak je obezbeđivanje pune poslovne i poštene saradnje u lancu prodaje, proizvodnje i potrošnje hrane, sa ciljem da se očuvaju mali farmeri putem jasne cenovne politike u svim sektorima, kao i da se prati realizacija podsticaja i mera u sektoru proizvodnje i prerade hrane. Rad ombudsmana se reguliše posebnim pravilnikom, koje donosi Ministarstvo poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u julu 2022. godine je odbilo ovaj predlog, uz konfuzno i netačno obrazloženje pomoćnika ministra Nenada Katanića, koji je kabinetu predsednika Vučića, a povodom naše inicijative, odgovorio da oni sve što se predlaže „već rade”. Prvo i osnovno, nemaju analitiku, ne znaju karakteristike za pojedine životinje, ne prate produkciju, ne kontrolišu uvoz…. S obzirom da je stočarstvo deo razvoja do 2027.godine, a da je u padu sa učešćem u ukupnoj proizvodnji poljoprivrede, ovo je korisna dopuna rada Ministarstva poljoprivrede, navodi se u obrazloženju.

Zadrugarstvo dobija ministarstvo?

U kabinet predsednika Republike Srbije stigao je i predlog da se formira ministarstvo za razvoj preduzetništva i zadrugarstva. U predlogu se ističe da je Zadružni savez Srbije asocijacija zemljoradničkih i zanatskih zadruga, sa dugom tradicijom.  Osnovan je davne 1895. godine, samo godinu dana posle osnivanja prvih zadruga u Srbiji i to ,,Vranovo“ i ,,Azanja“. Zadruga ,,Azanja“ osnovana je 22. marta 1894. godine, a registrovana 11. aprila iste godine. Može se konstatovati da je ovo bila i prva osnovana zadruga na području Srbije, a druga registrovana koja i danas postoji.

,,Ovom prilikom posebno ističemo da se zadrugarstvu Srbije od 2022. godine polako vraća mesto i uloga koju ovaj oblik organizovanja ima u razvijenim zemljama. Naime, 2012. godine, posle više godina, zemljoradničkim zadrugama je prvi put omogućeno da budu korisnici svih tekućih i razvojnih podsticaja predviđenih merama ekonomske i agrarne politike Vlade Republike Srbije i resornih ministarstava. Najznačajnija sistemska mera je donošenje Zakona o zadrugama u decembru 2015. godine’’, navodi Nikola Mihailović, predsednik Zadružnog saveza Srbije.

Prvi put posle Drugog svetskog rata, 2017. godine u budžetu Republike Srbije obezbeđena su bespovratna sredstva za unapređenje rada zemljoradničkih zaduga, koja se kosite prvenstveno za nabavku opreme, čime se stvaraju uslovi za proizvodnju finalnih proizvoda i izlazak zemljoradničkih zadruga kako na domaće, tako i na inostrano tržište. Ovaj program, od izuzetnog značaja za preporod sela Srbije i razvoj poljoprivrede, realizovan je od 2017. do 2022. godine. Tada je zadružni sistem podržan sa 2,2 milijarde dinara, a taj novac je bespovratno dobilo oko 207 zadruga.

Zadružni savez Srbije zalaže se stoga da se razmotri formiranje ministarstva za razvoj preduzetništva i zadrugarstva, naročito imajući u vidu pripremu za program EXPO 2027.

-Razvoj preduzetništva i preduzetničkog duha je generator novih radnih mesta, a razvoj zadrugarstva je navjeća podrška opstanku seoskih sredina. Ministarstvo za razvoj preduzetništva i zadrugarstva biće matica za 700.000 preduzetnika i zadrugara u Srbiji, uključujuči i 100.000 kooperanta u preko 5.000  zadruga u Srbiji. Tokom 2023. godine formirano je 53.992 firmi od čega su 80 odsto preduzetnici i zadrugari, navodi se u obrazloženju.

,,Reč je o sektoru koji sa mrežom od 800.000 članova ima značajnu ulogu u kreiranju političkog ambijenta i stabilnosti države. Mali i srednji preduzetnici  i zadruge su važan pokretač društvenog razvoja i imaju veliki uticaj na sve ostale delatnosti, značajno doprinose konkurentnosti naše privrede i kvalitetu životnog standarda sanovništva’’, navdi Mihailović.

Dakle, formiranje ministarstva za razvoj preduzetništva i zadrugarstva, nesumnjivo bi se pozitivno odrazilo i na osnivanje novih preduzeća i zadruga i samim tim povećanje broja preduzetnika, koji bi doprineli sprovođenju politike Vlade Srbije i afirmaciji naše države u svetu.

B. Gulan

Foto: Skupština Srbije (http://www.parlament.gov.rs/)