banner-image

EU daje 600 miliona evra za istraživanja u agroekologiji i dobrobiti životinja

Evropska komisija, države članice EU i pridružene zemlje udružile su snage da finansiraju dva velika partnerstva za istraživanje i inovacije u ključnim oblastima poljoprivredne proizvodnje. Oni će u narednih sedam godina raditi na agroekologiji i zdravlju i dobrobiti životinja, suštinskim pitanjima za održivu poljoprivredu i prehrambene sisteme.

Evropsko partnerstvo za agroekologiju i Evropsko partnerstvo za zdravlje i dobrobit životinja pokreću se pod okriljem okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije Horizon Europe. Ova partnerstva će okupiti organizacije za finansiranje, istraživačke institute, laboratorije, univerzitete, industrijske partnere i druge ključne zainteresovane strane iz država članica EU i zemalja povezanih sa Horizon Europe radi unapređenja istraživanja i generisanja inovacija spremnih za upotrebu. To će uključivati sisteme za podršku odlučivanju, metode i alate za praćenje i merenje efekata poljoprivrednih praksi na duži rok, proizvode i usluge…

Budžet EU će pokriti do 50 odsto troškova ova dva partnerstva, za koje se procenjuje da će dostići ukupno 600 miliona evra, dok će drugu polovinu obezbediti članovi konzorcijuma partnerstava. Ovo naglašava posvećenost EU da da konkretna rešenja za izazove održivosti u poljoprivrednom sektoru i kapacitet za mobilisanje partnera u državama članicama EU i zemljama pridruženim Horizontu Evropa. Ovo takođe stvara sinergiju i podstiče ekonomiju obima, ocenila je Evropska komisija.

Evropska partnerstva su instrumenti za usklađivanje istraživačkih programa EU i zemalja učesnica. Oba partnerstva su razvila strateške istraživačke i inovacijske agende o agroekologiji i zdravlju i dobrobiti životinja, koje će se sprovoditi kroz programe rada sa konkretnim akcijama.