banner-image

Preventivna zaštita borovnica nakon rezidbe

Zasadi borovnica na području Novog Pazara se nalaze u fazi od mirovanja do početak bubrenja pupoljaka BBCH (00-01), saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Faza borovnice

U toku je rezidba u zasadima borovnica u ovom regionu.  Rane nastale rezidbom predstavljaju ulazna vrata za infekciju brojnim patogenima. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da se nakon završene rezidbe a pre najavljenih padavina  sprovede prvi preventivni hemijski tretman, sa ciljem dezinfekcije rana kao i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti. Za sprovođenje tretmana preporučuje se primena registrovanog preparata na bazi bakra uz dodatak mineralnog ulja:

  • Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar- oksihlorid), u količini 2-3 kg/ha.

+

  • Galmin (mineralno ulje), u količini 20 l/ha.

Preporuka je da se tretman izvede po suvom i mirnom vremenu, sa većom količinom rastvora kako bi depozit pokrio sva mesta prezimljavanja patogena.